Møte i Ringerike og omegn lokallag av Norges Blindeforbund

Av