Referat fra Om seterliv i Hole pensjonistforening

Av
DEL

Innsendt46 tilhørere fant veien til Hole herredshus 16. oktober da Gudmund Bakke holdt foredrag om seterliv på Krokskogen.
Bakke trakk fram Holes beliggenhet nær hovedstaden. Til tross for det har Hole vært en jord- og skogbrukskommune helt opp til vår tid.

Setrene er en hustype som kan være eldre enn tusen år. I en oversikt fra 1830 var det over hundre gårder på Ringerike som hadde seterdrift på Krokskogen. 40 av dem tilhørte Hole.


De gamle norske lovene hadde bestemmelser om når en skulle sende krøtterne til seters. 10. juni var buferdsdagen, og oppholdet skulle vare i 13 uker. Seterfolket drog i forveien.

Minneoppgaver og skriftlige kilder gir et bilde av hvordan seterlivet var. Bakke har som bygdebokforfatter studert disse som viser hvilket slit det kunne være på setrene, men virksomheten kunne også ha et rosenrødt skjær. Ungjentene så fram til helgene da det kom besøk fra bygda. Og han fortalte om en del enkeltskjebner.


Sørsetra var blant de største setrene. Her ble det til og med drevet gårdsdrift hvor det ble dyrket korn og poteter. Andre store setrer var Rønningen, Retthella og Øskjevall.


Seterlivet på Krokskogen tok slutt i 1972. Da la Olga og Martin Nordli inn årene etter å ha drevet på siden 1937.

Eldredagen

Møtet ble holdt på årets Eldredag i Hole. Tidligere på dagen ble det arrangert seniordag på Kjellerberget. Esther Sunkvist i foreningens styre refererte fra programmet som viste omfanget av helse- og omsorgstjenester i kommunen. Rundt ti prosent av boligene er tilgjengelige for rullestolbrukere. NAV hjelpemiddelsentral har hjelpemidler for de fleste brukere i Hole.
På frisklivssentralen på Helgelandsmoen kan en lære seg å spise riktig kost, trene riktig og få en bra helse. Voksne og eldre bør være i fysisk aktivitet minst 150 minutter ukentlig.


Frivillighetssentralen blir ledet av Morgen Heggelund. Sentralen har seks årsverk og 130 frivillige hjelpere.
Ringerike brann- og redningsvesen var til stede. Det ble opplyst 8–10 årlig dør i egen bolig. En bør kjenne til nødutganger og prøve dem.

Det er også bra å vite hvordan slokningsapparatet virker.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags