Gå til sidens hovedinnhold

Hygger seg på flerkulturell juletrefest

Artikkelen er over 4 år gammel

I år er det tre flerkulturelle juletrefester som arrangeres i Ringerike og Hole.

Innsendt

Ringerike kommune er blitt en flerkulturell kommune. Mange feirer jul, men det er også mange som ikke gjør dette, da det ikke er en tradisjon de har. Men uansett bakgrunn erfarer vi at alle barn liker julen.

Ringerike og Hole Røde kors har arrangert flerkulturell juletrefest hvert år i samarbeid med Ringerike kommune siden 2007. Dette har blitt en tradisjon, og er veldig populært.

Blir kjent med tradisjonen

Målgruppen er barn som kommer fra familier med dårlige kår, flyktningbarn med minoritetsbakgrunn fra Hvalsmoen transittmottak og bosatte flyktningbarn i Ringerike kommune.

Målet med denne aktiviteten er at barn med minoritetsbakgrunn blir kjent med norsk juletradisjon, slik at de føler seg inkludert og kan glede seg over julen.

Barna får servert julegrøt, gløgg, rød saft og pepperkaker. Man går rundt juletreet og synger julesanger.

I tillegg kommer nissen på besøk og deler ut gaver til alle barna. Hvert år leverer Ringerike og Hole Røde kors også gaver til barna på Ringerike Krisesenter.

Tre fester i år

I år er det tre flerkulturelle juletrefester i distriktet vårt da det har vært mange påmeldte.

12. desember var det feiring for barn fra Hvalsmoen og enslige mindreårige fra Enhet Enslige Mindreårige Flyktninger.

Arrangementet fant sted på Røde Kors-huset i Ringerike kommune, i samarbeid med Ringerike Folkehøgskole, Veien skole og Hov ungdomsskole (se bilder).

Karine Risnes fra Folkehøgskolen sto for åpningen av juletrefesten.

Parviz Salimi, flerkulturell koordinator fra Ringerike og Hole Røde kors, fortalte om juletrefesten på flere språk. Barna fra Veien skole sang julesanger.

De har også laget gaver til barna på Hvalsmoen transittmottak. Gavene skal leveres 21.desember til mottaket.

Det var ca 50 barn som deltok, men totalt var det 100 personer tilstede, inkludert voksne og frivillige.

Frivillige nisser

I år var det to nisser. Bijan Gharaghani og Runar Johansen var julenisser i år også. De har stilt opp de siste årene, og Ringerike og Hole Røde kors er veldig takknemlig for det.

15.desember ble det holdt juletrefest for bosatte flyktningbarn, og arrangementet fant sted på Tonys ved Kuben senter. Dette er i samarbeid med Hønefoss barnehage. 53 barn var påmeldt.

29. desember arrangeres det juletrefest for alle barn i Hole kommune fra kl 13.00–15.00 på Kjellerberget på Røyse. Dette er i samarbeid med Frivilligsentralen i Hole og Refugees Welcome to Norway.

Kommentarer til denne saken