Skoler i Hole fikk penger til mål, scenelys og akematter i jubileumsår

2019: Her er barn og unges kommunestyre i Hole 2019 med deres veiledere. Første rekke fra venstre: Dikte Frønningen, 
Styrk Flatlandsmo,
Theodor Rabbe,
Hannah Rensel,
Christofer Martijn Søreide Lijendijk og
Malin Olsen Aasekjær.
Andre rekke fra venstre:
Annabel Gundersen,
Magnus Hammer Myhre,
Håvard Søreide, 
Jacob Skallerud, 
Julie Johannessen Holm, Tuva Dokka, 
Sofie Stenberg Kristoffersen og Elise Ullern Nicolaisen. Tredje rekke fra venstre: Aurora Jakobsen,
Øyvor Tingleff,
Vetle Ose Ålmås,
Madelen Kalleberg, 
Anders Væråmoen,
Ingvild Søreide, 
Daniel Saltnes, 
Vilde Berglund og
ordfører Per R. Berger.
Veiledere: Jørn-Inge A. Frøshaug (Ap), Kristin F. Bjella (Sp) og Maria Thunshelle (H).

2019: Her er barn og unges kommunestyre i Hole 2019 med deres veiledere. Første rekke fra venstre: Dikte Frønningen, Styrk Flatlandsmo, Theodor Rabbe, Hannah Rensel, Christofer Martijn Søreide Lijendijk og Malin Olsen Aasekjær. Andre rekke fra venstre: Annabel Gundersen, Magnus Hammer Myhre, Håvard Søreide, Jacob Skallerud, Julie Johannessen Holm, Tuva Dokka, Sofie Stenberg Kristoffersen og Elise Ullern Nicolaisen. Tredje rekke fra venstre: Aurora Jakobsen, Øyvor Tingleff, Vetle Ose Ålmås, Madelen Kalleberg, Anders Væråmoen, Ingvild Søreide, Daniel Saltnes, Vilde Berglund og ordfører Per R. Berger. Veiledere: Jørn-Inge A. Frøshaug (Ap), Kristin F. Bjella (Sp) og Maria Thunshelle (H). Foto:

Av

20-årsjubileum ble feiret med kake og kavalkade i barn og unges kommunestyre i Hole - og fordeling av tusenlapper.

DEL

InnsendtOrdfører Per R. Berger (H) hadde telt opp bevilgningene og kommet til at barna på disse 20 årene har fordelt hele 800.000 kroner til ulike tiltak på skolene i Hole.

Barna har i tillegg faktisk også bidratt til å få på plass større tiltak som gang- og sykkelveier.

Diskuterte vei og bane

Barn og unges kommunestyre hadde først den faste debatten. Tema for årets diskusjon var: Muligheter og utfordringer i forbindelse med fellesprosjektet, sett fra barnas ståsted.

Medlemmer av Hole ungdomsråd fortalte kort om innspillet, som rådet har gitt til reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Elevene fikk deretter presentere sine punkter og komme med spørsmål. De ga uttrykk for at de støttet innspillet fra ungsomsrådet og trakk fram flere av de samme punktene.

Ordføreren og representanter fra administrasjonen var til stede og svarte så godt de kunne på spørsmål fra elevene.

Berger takket elevene for gode refleksjoner og innspill og sa han ville bringe dem videre der det var aktuelt.

Slik ble pengene fordelt i år

SkoleTiltakBeløp
Vik SkoleMidler til gymsalmål og baller7.394 kroner.
Røyse SkoleMidler til lekeapparat7.577 kroner.
Hole ungdomsskoleMidler til scenelys i gymsalen9.300 kroner.
Tyrifjord barneskoleMidler til materialer til trapp, benker og gjerde5.729 kroner.
Sundvollen oppvekstsenterMidler til akematter10.000 kroner.
Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags