75 år siden de ble skutt

Av
DEL

I dag 5. september er det 75 år siden Georg Jenserud, Johan Karelius Moen, Helge Olsen, Reidar Hansen og Reinhart Halvorsen ble skutt av tyskerne i Trandum-skogen. Jenserud, Moen og Olsen hadde vært med i "Osvald"-organisasjonens lokale sabotasjegruppe i Haug, mens Hansen hadde vært med i den lokale gruppa på Vågård. Halvorsen var sekretær i den faglige samorganisasjonen på Hønefoss, og hadde hjulpet sabotørene. 10. februar 1945 ble også Hans Pedersen fra Dompidal skutt på Akershus som medhjelper. Aksjonene de seks hadde vært med på og hjulpet fram, ble innledningen til en dramatisk del av Ringerikes krigshistorie.

Sabotasjeaksjonene var først og fremst rettet mot den tyske virksomheten rundt utbyggingen av Eggemoen flyplass, som var i ferd med å bli ferdigbygd. Flyplassen var tiltenkt en viktig rolle i det tyske invasjonsforsvaret av Sør-Norge. Aksjonene gikk derfor særlig ut på å brenne ned trelastleverandører til flyplassen, og å bryte jernbanetrafikken. De viktigste aksjonene var sabotasjen mot Haversting-tunnelen på Rallerud 27. april 1944, mot Hønefoss Karosserifabrikk 5. mai, mot Bjerke jernbanebru på Ask 8. mai, mot Møllefossen Bruk og Hen Dampsag på Hen samt Rud Sag på Drolsum 25. mai, og mot jernbanebruene på Tyristrand, Hval og Hensfossen 6. juni 1944.

De tyske motaksjonene ble harde. Statspolitiet sendte en spesialkommando til Ringerike som satte i gang med massearrestasjoner. Foruten å ramme sabotasjeorganisasjonens folk og deres pårørende, rammet den også partiapparatet til kommunistpartiet og Milorg. 7. juni ble 38 arrestert. Senere fulgte nye sabotasjeaksjoner og nye tyske motaksjoner. Denne opptrappingen av krigen på Ringerike tvang fram aktivisering også av Milorg med innsendte Kompani Linge-folk i spissen. Det hele kuliminerte med unntakstilstanden på Ringerike 19. september 1944, da over tusen tyske soldater besatte distriktet, og 286 ringerikinger ble arrestert. Fem personer ble drept, deriblant Ringerikes Blads redaktør.

Tyske innberetninger viser at aksjonene de seks ble skutt for, hadde satt Ringerike på kartet som et av Norges viktigste motstandsområder. 5. september 1944 er derfor en viktig dag å minnes i vår lokale krigshistorie.Lars Borgersrud og Gudmund Bakke

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags