Temakafé om maleren Anders Castus Svarstad

HOLDER FOREDRAG: Pensjonert førstelektor i kunstfag Bodil Gusgaard

HOLDER FOREDRAG: Pensjonert førstelektor i kunstfag Bodil Gusgaard Foto:

Av

Fredag er det temakafé på Ringerike Frivilligsentral.

DEL

InnsendtPensjonert førstelektor i kunstfag ved Høgskolen i Østfold, Bodil Gusgaard, vil foredra om temaet «Maleren Anders Castus Svarstad: Liv og malerier».

I samarbeid med en komite i Hole historielag, arbeidet hun i 2015 med registrering og avfotografering av Svarstads malerier som er eid av hans oldebarn, og oldebarn av Nils Hundstad, som var en slektning og god venn av Svarstad. I samarbeid med Sundvolden Hotel ble en utstilling i Galleri Sundvolden høsten 2018 mulig med 43 av disse maleriene.

For første gang på mange år fikk en igjen se «Ringeriksfrisen» samlet – fem malerier som viser kulturhistoriske steder på Ringerike. I forbindelse med utstillingen ble det utgitt en bok som omtalte Svarstad og hans kunst, skrevet av foredragsholderen. Hun har med noen få eksemplar av boken, som er til salgs.

I forbindelse med utstillingen på Galleri Sundvolden holdt hun flere omvisninger for ulike grupper. Hun har skrevet om maleren i Heftet Ringerike for årene 2017, 2018 og 2019 og har holdt flere foredrag i Hole og Ringerike.

I dette kåseriet, som holdes i Frivilligsentralen, tar Bodil Gusgaard for seg maleren Anders Castus Svarstad – hans liv og et utvalg av hans storbyskildringer, portretter og motiver fra Ringerike. Gusgaard har lagt opp billedkåseriet kronologisk, og det er illustrert med foto fra kunstnerens liv og hans malerier. Både hans kunstsyn og bruk av ulike kunstneriske virkemidler vil bli kommentert.
Kaffe og vafler fås kjøpt. Velkommen!

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags