Psykisk helse-konferanse: Inspirerte verden med historier fra Hønefoss

PÅ TUR: Representanter fra Fontenehuset Hønefoss: Fra venstre: Ida Charlotte Nicolaysen, Kirstin Stokkedal, Olav Risan, Annlaug Nielsen, Pia Jonassen, Camilla Nilsen, Anita Ulvseth, Wenche Mosengen Nilsen, Tine Lindahl, Henriette Hovde, Bodil Heggelund og Knut Stubben.

PÅ TUR: Representanter fra Fontenehuset Hønefoss: Fra venstre: Ida Charlotte Nicolaysen, Kirstin Stokkedal, Olav Risan, Annlaug Nielsen, Pia Jonassen, Camilla Nilsen, Anita Ulvseth, Wenche Mosengen Nilsen, Tine Lindahl, Henriette Hovde, Bodil Heggelund og Knut Stubben. Foto:

Av

Fontenehuset Hønefoss kunne sende ekstra mange medlemmer til årets verdenskonferanse for psykisk helse. Det ble lærerikt.

DEL

InnsendtFontenehuset Hønefoss stilte mannsterke på årets Club House International Seminar, Verdenskonferansen for psykisk helse. Konferansen ble for første gang arrangert i Norge, og på Lillestrøm.

Fra 28. september til 3. oktober deltok i alt 16 medlemmer og medarbeidere fra Fontenehuset Hønefoss på konferansen.

LES OGSÅ: Annlaug slutter: Nå jakter Fontenehuset ny sjef

– Sterkere eierskap

Daglig leder ved Fontenehuset Hønefoss, Annlaug Nielsen, er glad for at så mange kunne delta på årets konferanse.

– At konferansen var i Norge i år, gjorde at vi kunne sende mange av våre medlemmer og medarbeidere for å delta. At vi var så mange som deltok fra vårt fontenehus, betyr at vi fikk med oss veldig mye ny kunnskap til den videre driften av huset vårt i Hønefoss.

– Deltakelse på verdenskonferansen gir stor inspirasjon og en sterkere følelse av eierskap til hva fontenehusene verden over gjør for medlemmer. Når konferansen har vært i utlandet tidligere år, har vi bare hatt anledning til å sende to til fire deltakere, sier hun.

Konferansedeltakerne fra Hønefoss var sammen med nesten 500 deltakere fra 20 land, og 25 amerikanske stater. Så mange som 129 Fontenehus fra hele verden var representert. Blant de mange landene som deltok, var blant annet Hawaii, Kina, Korea, Argentina og Australia representert.

Anita (31) innledet

På konferansen var det flere av Fontenehuset Hønefoss sine medlemmer og medarbeidere som innledet på workshops og i plenum. Mange deltok også i diskusjonene med sine erfaringer og utfordringer.

Anita Ulvseth (31) var med på hele konferansen. Hun er medlem av Fontenehuset Hønefoss, og er med i Ung voksen-gruppen. Hun innledet på en workshop hvor temaet var samarbeid mellom lokalmiljøet, organisasjoner og enkeltpersoner for å influere på forandringer og utvikling av fontenehusene.

WORKSHOP PÅ ENGELSK: Medlem av Fontenehuset Hønefoss, Anita Ulvseth, stående på bildet, holdt workshop sammen med daglig leder Annlaug Nielsen og medarbeider Olav Risan. Anita snakket om det positive samarbeidet som Fontenehuset Hønefoss har med lokale medier og lokalt næringsliv.

WORKSHOP PÅ ENGELSK: Medlem av Fontenehuset Hønefoss, Anita Ulvseth, stående på bildet, holdt workshop sammen med daglig leder Annlaug Nielsen og medarbeider Olav Risan. Anita snakket om det positive samarbeidet som Fontenehuset Hønefoss har med lokale medier og lokalt næringsliv. Foto:

– Konferansen var veldig lærerik og inspirerende. Jeg presenterte på en workshop med to av medarbeiderne fra huset vårt. Vi hadde brukt en måned på å forberede denne. Vi utførte alt på engelsk, noe som var gøy i seg selv. Det var veldig artig når andre deltakere ble inspirert av å høre om hva vi har fått til på huset vårt.

LES OGSÅ: Fontenehuset snudde opp ned på hvordan jeg ser mennesker og deres potensial | Jørgen Moe

Hønefoss imponerte

Anita har tidligere deltatt på Young Adult Training i Gøteborg i 2017 og har deltatt på landsmøtet for Fontenehus Norge flere ganger.

– Det var kjempemoro og møte igjen folk som jeg har blitt kjent med på de andre tingene jeg har vært med på før, sier hun.

Deltakerne på workshopen ble imponert over å høre om det gode samarbeidet som er mellom Fontenehuset Hønefoss og lokalavisen Ringerikes Blad, samt det gode samarbeidet med næringslivet i Ringerike, Hole og Jevnaker.

Flere var også imponert av at Fontenehuset Hønefoss ligger så sentrumsnært, og at dette er positivt i forhold til å unngå stigmatisering av medlemmer av Fontenehuset.

PÅ GALLAMIDDAG: Det ble arrangert gallamiddag under konferansen, og disse var med: Magne Wien, Ida Charlotte Nicolaysen, Anita Ulvseth, Tine Lindahl, Joel Corcoran ICCD Executive Director, Annlaug Nielsen, Olav Risan, Lee Kellog ICCD Program Officer, Bodil Heggelund, Kirstin Stokkedal, Aina Oset, Jack Yatsko ICCD Chief Operating Officer.

PÅ GALLAMIDDAG: Det ble arrangert gallamiddag under konferansen, og disse var med: Magne Wien, Ida Charlotte Nicolaysen, Anita Ulvseth, Tine Lindahl, Joel Corcoran ICCD Executive Director, Annlaug Nielsen, Olav Risan, Lee Kellog ICCD Program Officer, Bodil Heggelund, Kirstin Stokkedal, Aina Oset, Jack Yatsko ICCD Chief Operating Officer. Foto:


Knut fortalte sin historie

Knut Stubben, medlem av Fontenehuset Hønefoss, sto foran en fullsatt sal og fortalte sin sterke historie om de psykiske utfordringene han har hatt i sitt voksne liv.

At Fontenehuset Hønefoss var det som hjalp han opp og fram til et godt liv igjen.

Knut Stubben fikk også æren av å overrekke Dr. Gro Harlem Brundtland, den alle første utdelingen av æresbevisningen «Rudyard n. Propst pris». Prisen er opprettet av Clubhouse International for å verdsette mennesker som gir ekstraordinær innsats for å forbedre livskvaliteten til mennesker med psykiske utfordringer.

MANGE FIKK DELTA: Medlem av Fontenehuset Hønefoss, Knut Stubben i midten, med mottaker av Rudyard n. Propst pris, Gro Harlem BrundTland og andre deltakere på Verdenskonferansen for psykisk helse.

MANGE FIKK DELTA: Medlem av Fontenehuset Hønefoss, Knut Stubben i midten, med mottaker av Rudyard n. Propst pris, Gro Harlem BrundTland og andre deltakere på Verdenskonferansen for psykisk helse. Foto:

Dr. Gro Harlem Brundtland har i en årrekke kjempet for at det skal bli bedre tjenester for mennesker med psykiske lidelser, verden over. Brundtland har støttet fontenehusene i Norge og verden, i mange år.

Prisen er oppkalt etter Rudyard n. Propst. Grunnleggeren og den første daglige lederen av et Fontenehus i USA. Han var den første til å opprette fontenehusprogrammet som en internasjonal bevegelse og som en erfaringsbasert metode.

Flere av deltakerne, både fra Norge og andre land, fortalte sine sterke historier, om livet sitt før de ble medlemmer av et Fontenehus og at det å bli medlem av et fontenehus eller Club House, har forandret livet i positiv retning, i veldig stor grad.

Hjelper folk i arbeid

Et annet medlem og daglig leder Annlaug Nielsen var med på innledningen til en Work shop som omhandlet karrieresuksesser, og hvordan fontenehusene i hele verden hjelper medlemmer tilbake til ordinære arbeidsplasser.

Medlemmet fortalte også sin egen historie, og om den hjelpen hun har fått til å komme tilbake i arbeid, ved å være medlem av Fontenehuset Hønefoss.

Det ble også diskutert i denne workshopen hvordan fontenehusene kan forbedre seg, for at enda flere medlemmer skal komme seg ut i arbeid og fullføre utdanning.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags