Derfor har jeg nå meldt meg ut av Ringerike FrP | Tor Bøhn

Tor Bøhn

Tor Bøhn Foto:

Av
DEL

MeningerSelv om min drøyt 5-årige formannsperiode i Ringerike FrP var over nå i januar i år blir jeg fortsatt tydeligvis assosiert med partiet i betydelig grad ute blant folk. Dette gir seg uttrykk i en anselig mengde telefoner og henvendelser fra personer som lurer på hva i all verden vårt lokale Fremskrittsparti nå tenker på i og med at de går inn for nedleggelse av Hønefoss skole, og det til og med uten at man har den fjerneste anelse om hva denne prektige bygningen skal brukes til i fremtiden.

Ikke bare det, men man var faktisk også tungen på vektskålen som i det hele tatt gjorde dette vedtaket mulig. Skal så denne skolen nå bare stå og forfalle inntil den MÅ rives? Er det det man har tatt sikte på og ønsker å oppnå?

Til dette kan jeg dessverre ikke svare annet enn at det lurer sannelig også jeg på.

Selv støtter jeg fullt ut mesteparten av alle de gode argumentene som har fremkommet i pressen i den senere tid mot nedleggelse av denne skolen. Også for meg fremstår det som «høl i huet» å legge ned denne viktige skolen med den makeløse beliggenheten som den har.

Vedlikehold

Videre stiller jeg også store spørsmålstegn ved mange av de store, fantasifulle og varierende summer som har florert angående kostnader for å oppgradere dette bygget. Jeg tror som så mange andre at man mer eller mindre har tatt summer «ut av luften» for å rettferdiggjøre en nedleggelse.

Ingen har benektet at bygninger generelt og selvfølgelig særlig eldre bygninger trenger vedlikehold, dette burde være særdeles opplagt. Men så ser vi altså at det å budsjettere for vedlikehold av egen bygningsmasse synes å være svært problematisk i denne kommunen vår.

Plutselig oppdager man at ting kan være i ferd med å bli relativt dyrt, her kan noe koste penger som man synes man ikke har. Dette altså fordi man har syndet mot noe så opplagt som å sette av noe midler over tid til vedlikehold av egne skolebygg.

Nei, da er det mye enklere og bekvemt å oppta billige statlige lån til nybygg, lån som man kanskje må betale litt ned på en gang i en mer eller mindre fjern fremtid, forhåpentligvis til samme lave rente som i dag. Til orientering kan opplyses at samtlige nye skolebygg i Ringerike kommune er 100% lånefinansierte og det skal ikke store rentehevingen til før man er i alvorlige problemer. Dette representerer en tankegang og en fremferd som jeg personlig ikke synes noe om i det hele tatt, tvert i mot så er jeg sterk motstander av slikt.

– Slutt å legge ned skoler

Utfasing av eksisterende bygg og nybygging bør skje når det er dokumenterte behov for det, ikke for at en kommune skal få tro at man sparer noen kroner i vedlikehold. Vi har sett at i de senere år så har en rekke skoler rundt omkring i vårt distrikt blitt nedlagt, stort sett med den samme begrunnelse om manglende penger til vedlikehold. Åsa, Kirkeskolen, Eikeli, Ask m.fl., alle har de forsvunnet.

Selv om noen heldigvis har blitt overtatt av andre er dette noe man snarest bør slutte med. Legger man ned skolene dreper man også over tid samfunnene rundt dem. Jeg er helt enig med dem som mener at det å ta knekken på mindre lokalsamfunn utenfor selve bykjernen er ikke å skape vekst og utvikling i en kommune, det er faktisk det stikk motsatte. Skal all vekst og utvikling foregå bare fra et par skoler i sentrum og fra små trange leiligheter på samme sted tror jeg nok snart denne utviklingen stopper opp.

Selv om Hønefoss skole befinner seg i sentrum så føyer den seg inn i et mønster. Man tror man sparer penger ved å legge ned selv om dette over noe tid er høyst diskutabelt. Direkte skandaløst synes jeg det også er at så vidt meg bekjent har man enda ikke hatt noe planer videre for noen av disse byggene på nedleggelsestidspunktet. Jeg og mange med meg mener at nok nå er nok, nå er det på høy tid med en smule nytenking når det kommer til skolebygg i kommunen.

Haleheng til posisjonen

En annen ting er jo at det høyst sannsynlig snart blir behov for en skole til uansett. Hvis bare en brøkdel av all denne befolkningsveksten som mange snakker om finner sted så blir det jo nettopp det. Og ganske så paradoksalt synes jeg det er at det faktisk er mange av dem som snakker høyest om befolkningsvekst som ivrer mest for å legge ned denne skolen. Forstå det den som kan.

For meg er også spørsmålet om hvor Ringerike FrP i praksis er på vei rent politisk svært viktig. Riktignok var jeg for det såkalte valgtekniske samarbeidet som ble inngått etter siste kommunevalg med H,AP og KrF, dette selvfølgelig med et lønnlig håp om å få en reell hånd på rattet. Et slikt samarbeid skal i utgangspunktet tilsi at man fritt kan stemme som man vil i alle saker.

Personlig synes jeg det nå dessverre ser ut som om man i praksis i større og større grad kun opptrer som et haleheng og støtteparti for koalisjonen AP/H. Hva man kan forvente å tjene på en slik linje synes jeg fremstår som høyst uvisst og uklart. Jeg synes nå faktisk at muligheten for å fremstå som «nyttig idiot» kan synes adskillig større enn å fremstå som politisk seierherre.

Dette til sammen gjør at jeg for tiden ikke lenger kan forsvare overfor andre og meg selv å være medlem av Ringerike FrP og jeg har i dag 4/3 meldt meg ut av lokallaget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags