Den nye rektoren ved Ringerike Montessori, Helle Sagstuen, ble ønsket velkommen til bygda og hun takket for den gode mottakelsen.

Både tidligere lærere og elever, nye lærere og elever og folk fra bygda feiret nasjonaldagen med pølser, is, lotteri og leker på tradisjonelt vis.

Ask utvikling og Ringerike Montessori var arrangører.

Ringerike Montessori starter skole på gamle Stranden i august, og mange av de besøkende var kommende elever som er nysgjerrige på den nye skolen.