Gå til sidens hovedinnhold

Innsatsstyrken 1 + 1 = Tre

Innovasjonsmiljøer legger hodene i bløt for vekst i Treklyngen på Follum

Artikkelen er over 6 år gammel

1 + 1 = Tre, sier innovasjonsforumet Task Force Pan, og kjører idédugnader for vekst i Treklyngen.

– Vi skal avdekke og identifisere gode ideer og prosjekter for næringsutvikling i Treklyngen, sier Magne G. Vegel, daglig leder i Pan Innovasjon.
Han har knyttet kontakt med regionale innovasjonsmiljøer det han kaller prosjekt Task Force Pan. Målet med Pan Innovasjon, og dermed innsatsgruppens formål, er å bidra til økt verdiskaping i treforedlingsindustrien på Ringerike.

Store nettverk

I tillegg til Vegel består innsatsstyrken av Jørgen Moe i Ringerike Utvikling, Jan Erik Gjerdbakken og Svein Eystein Lindberg i Ringerike Næringsforum, Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen og Sonja Bordewich i Innovasjonsløft i Ringeriksregionen.
– Jo flere kokker, jo mer søl?
– Ikke i dette tilfellet. Her er det snakk om innovasjons- og utviklingsaktører som til daglig jobber med utfordringene Pan Innovasjon nå skal ta fatt på. Dette er en samling mennesker som stiller kompetanse, erfaring og nettverk til rådighet i oppstartfasen for Pan Innovasjon, sier Jørgen Moe.

Det var Moe som i høst tok initiativet til et innovasjonsforum med felles mål: Verdiskaping i Ringeriksregionen.
– Det ble raskt klart at verdiskaping i treforedlingsindustrien er et stort, felles mål, sier Magne G. Vegel.
Innovasjonsforumet møtes annenhver uke til idedugnader.
– Hele poenget er å bidra til at Follum fylles med ny virksomhet. Men det er ikke gjort i en håndvending, sier Jan Erik Gjerdbakken.
– Jeg er svært glad for entusiasmen og har stor tro på at denne typen innovasjonsarbeid skal gi synlige resultater, sier Rolf Jarle Aaberg.
 

Pan Innovasjon AS er etablert på Follum som en innovasjons- og inkubatorbedrift. Selskapet skal primært bidra til ny, skogbasert industri i Treklyngen. Sekundært skal Pan bidra til skogbasert industrietablering nasjonalt.

Støttemidler

Viken Skog har inntil nylig heleid Pan Innovasjon. Viken solgte seg ned til snaut 40 prosent eierskap til Avinor, Vardar, Siva og Ringerike kommune.
Pan Innovasjon er kvalifisert som industriinkubator i Siva-systemet, og forvalter støttemidler fra staten, for å hjelpe gründere og oppstartbedrifter i den første, vanskelige fasen.
 

Det er ifølge Vegel avklart at to såkalte inkubatorbedrifter, oppstartbedrifter, etablerer seg på Follum neste år.
Den ene av bedriftene skal signere avtale om etablering om bare noen dager, sier Vegel.
 

Den nye tømmerterminalen på Follum vil ifølge daglig leder Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen åpne etter planen, ved utgangen av året.
Det dreier seg om et 500 meter langt jernbanespor, der tømmerbilene laster tømmeret over på tog. Derfra kjøres massevirket videre på jernbane til kunder i Norge og Sverige.
Samarbeidet med Avinor om en biodrivstoffabrikk fortsetter, med planlegging for en 2020-horisont.
Her er det snakk om milliardinvesteringer, med et forbruk på mellom en og to millioner kubikkmeter tømmer i året.
– Når det gjelder biokullprosjektet jobber vi med forhåndssalg. En investeringsbeslutning vil bli tatt i løpet av første halvår neste år, sier Aaberg.
Treklyngen har håp om å være i gang med biokullproduksjon i løpet av 2016.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.