Gå til sidens hovedinnhold

Innbyggernes uttalelser virker å være totalt neglisjerte | Jan Solgård

Artikkelen er over 1 år gammel

– Byens innbyggeres innspill har ikke hatt noen innflytelse på planforslaget, ikke engang har byplansjefen ønsket å diskutere innspillene, men glatt avfeid alle sammen, hevder Jan Solgård i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Så har vi fått svaret. «Fullføringen av byplanen nærmer seg med stormskritt. I sommer ryddes de siste innsigelsene av veien. – Alt tyder på at politikerne kan vedta byplanen den 5. september», sier byplansjef Inger Kammerud i RB 10. juli.

Det viktigste synes å ha vært å rydde vekk de offentlige innsigelsene. Byens innbyggeres innspill har ikke hatt noen innflyt­else på planforslaget, ikke engang har byplansjefen ønsket å diskutere innspillene, men glatt avfeid alle sammen.

LES OGSÅ: Inger gjorde én liten endring: – Endelig kan byplanen godkjennes

Totalt neglisjert

Byutvikling handler ikke bare om Ringeriksbanen og utbyggeres initiativ. Det handler om å skape en god by for folk. Da må også innbyggerne være med i arbeidet. I denne sammenheng har myndigheter, tomteeiere og utbyggere utviklet en byplan, som så ofte før savner deltakelsen fra allmennheten.

De fleste av allmennhetens uttalelser til planen gikk på temaene høyhus, Øya og Tippen. Innbyggernes uttalelser virker å være totalt neglisjert, og medvirkning var bare «skuebrød». Det virker derimot slik, for en utenforstående, at det har vært veldig tette bånd mellom eiendomsutviklere, administrasjonen og politikere.

Jan Solgård

Hønefoss

 

I et av punktene om «slik blir det i fremtidens Hønefoss» heter det: «Byplanen skal legge til rette for fortetting, fra dagens cirka 1.000 til opptil 4.000 innbyggere i sentrum». Det vil bety rundt 1.500 nye biler skal inn på et veinett som allerede er sprengt. Det virker som om disse er fraværende i administra­sjonens forslag. I tillegg skal hovedgatene få smalere bredde og redusert hastighet.

Les også

12 etasjers høyhus i Hønefoss: – Det henger ikke på greip. Byen mister kontakten med elva

I kommunens 0-alternativ vil biltrafikken fremdeles gå over Hønefoss Bru i hele planperioden (til 2040). Det er fordel for bilen og ikke fotgjengere, syklister og kollektiv­trafikken som etter planen skulle få et bedre tilbud. For ytterlig å tjene bilen vil byplansjefen rette veien ut fra brua og rett inn i Kongens gate, for 234 millioner kroner.

I vårt forslag ville bilistene få litt lengre vei, mens Hønefoss Bru ville være bilfri og dermed gi fotgjengere, syklister og bybussen et bedre tilbud. Dette kan ikke bortforklares, byplansjef Kammerud.

Les også

Vil ha trafikken vekk fra sentrum: – Bygg helt nye veier under byen

Ikke helhetlig

Vi legger også videre merke til at i fremtidens Hønefoss blir det: Høyhus med inntil 12 etasjer på Tippen og Øya. Mens resten av sentrum anbefales det ikke høyere bygg enn i dag (forfor­deling? likebehandling?). Likeledes åpnes det også opp for utbygging på Byporten. Dette betyr at utbyggeres planer i sin helhet er tatt rett inn i planen. Disse ser bare sine egne prosjekter i bylandskapet, og ser ikke sine bygg som del av helheten. Ethvert bygg genererer trafikk som de ikke løser, men overlater trafikkproblemene og utgiftene til å måtte løses av kommun­en.

Les også

Frykter kaos når 1.000 byfolk skal bli til 4.000: – Bilfri bybru og bypark på Tippen

 

I dag virker det som det er det private næringsliv og ikke kommunen som driver planleggingen, og dermed er pådriver i byens transformasjon.

Vi kan bare beklage at kommunen ikke har villet diskutere alternative forslag. Men administrasjon har for lenge siden bestemt seg, de fleste andre synes å ha bestemt seg for ikke si noe.

Men politikerne bør ikke ha bestemt seg ennå. «Endelig kan byplanen godkjennes», sier byplan­sjef Kammerud, tidligere formannskapsrepresentant for Høyre, til RB. Vi synes også det er viktig å poengtere at byplanen ikke er klar for godkjenning, men for behandling.

Alt i alt synes det som om vi har en relativ svak byplanmessig administrasjon, politikere som bare vil fatte «populære» vedtak, og utbyggere som bare teller kroner og kvadratmeter. Hvem skal da bry seg om byen?

God sommer.

Les også

Onsdag skal politikerne behandle over 80 høringssvar om byplanen: – Hønefoss står ved et viktig veiskille

 

Kommentarer til denne saken