Årsmøte i Ringerike Frivilligsentral ble avholdt 31. mai i Ullerål kirkes underetasje. Styreleder Odd Tangen åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Han ble valgt til møteleder.

Det var tilfredsstillende oppmøte fra sentralens samarbeidsforeninger.

Styrets årsmelding for siste års virksomhet ble lest. Til tross for at koronasituasjonen har ført til et annerledes år, er det i 2020 utført fire årsverk frivillig arbeid, og det er registrert 330 frivillige hjelpere. Årsregnskapet ble gjennomgått av regnskapsfører Kåre Einar Meier. Handlingsplan og budsjett ble lagt fram til orientering.

Valgkomiteen har bestått av Knut Olberg, Erik Lunde og Grethe Holmby.

Etter valgkomiteens forslag til valg av styre, vedtok årsmøtet følgende sammensetning:

 • Ingrid Solberg, Hønefoss-Øst Rotaryklubb – leder
 • Dag Heim, frivilliges representant – nestleder
 • Inger Solveig Søreng, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Bjørn Strømsbråten, Kiwanis Club Ringerike
 • Kjell Melby, frivilliges representant
 • Anne Marie Henriksen, Ringerike og Hole Røde Kors besøkstjeneste
 • Harald Kollstrøm, Ringerike Kirkelige Fellesråd
 • Gerd Torp Andersen, Hønefoss Pensjonistforening
 • 1. vararepresentant Kari Ranke Bjørnstad – møter fast på styremøter
 • 2. vararepresentant Gullik Lindhjem
 • 3. vararepresentant Reidar Aslaksrud

Som ny representant til valgkomiteen ble Odd Tangen valgt.

Odd Tangen takket for seg som styreleder og ønsket det nye styret lykke til. Han ble overrakt gave av nestleder Dag Heim med takk for sin innsats som styreleder gjennom mange år. Tangen avsluttet med å takke for årsmøtet, og ønsket alle en riktig god sommer.