De store haugene ble bygget opp i 2018–2019 for å simulere trykket av brufundamentene som er planlagt på Mælingen. Samtidig ble det slått ned fem prøvepæler, for å få kunnskap om hvor lang tid det tar å slå dem ned i grunnen, og hvilken bæreevne de har.

– På Mælingen så vi at vi hadde det vi betegner som «rotete» grunnforhold, sier Ullnæss, som er fungerende prosjektsjef for Mælingen-prosjektet.

– I grunnen finner vi sand, silt og leire, med morene i bunnen, før vi kommer ned på fast berg, sier hun. Avsetningene ligger lagvis.

– Vi så det som veldig nyttig å få informasjon om hvordan grunnforholdene responderer på vekten fra fundamentene.

LES OGSÅ: Nå reiser gigantbrua på E16 seg: Tre av søylene er på plass ved elva

Betongpæler

Etter to år har de nå fått mye informasjon.

– I utgangspunktet så vi for oss 85 meter lange stålrørspæler ned i grunnen. Nå viser resultatene at vi får en sikker og god løsning ved å bruke betongplater som ligger like under overflaten, med 10–20 meter lange betongpæler under disse, sier Ullnæss.

Denne løsningen korter ikke inn på byggetiden, og det vil fortsatt bli støyende arbeider, som vil bli en belastning for beboerne i området.

– Men belastning for miljøet blir mindre, og kostnadsmessig er dette en betydelig besparelse, sier Ullnæss.

Hun forklarer at testen på Mælingen har vist at massene under fyllingene komprimeres raskt, slik at setningene kommer fort på plass.

– Med pæleløsningen vi tenker å bruke, blir det påvirkning først og fremst i de øverste lagene, sier hun.

– Setningene kommer raskt, og da blir grunnen fort stabil. Våre undersøkelser viser at det er liten risiko for at det skal oppstå sein-setninger.

LES OGSÅ: E16-forsinkelse kan koste flere titalls millioner: – Ikke mulig å forstå

Strenge krav

Noen vil reagere på at leire inngår i funnene som er gjort i grunnen på Mælingen.

– På 40 meters dyp ligger et lite leirelag. Undersøkelsene våre viser at kvikkleiresonen på Mælingen kan defineres med lav faregrad, sier Ullnæss.

– Kravene til sikkerhet rundt vei og jernbane er svært strenge. Her er vi trygt innenfor kravene. Nå har vi gjort en fullskalatest; neste steg er da å bygge i fullskala.

LES OGSÅ: I dag sto problem-veien under vann: – Så dårlig at vi må gjøre tiltak

900 meter lang bru

Fra Helgelandsmoen til Prestmoen skal vei og jernbane gå vekselvis på bruer og fylling: Først en 300 meter lang bru over Storelva, før det legges en 600 meter lang fylling. Derfra blir det en gigantisk 900 meter lang bru opp til Prestmoen.

– Det er ikke tvil om at byggingen vil være krevende for lokalbefolkningen. Vi jobber for å gjøre den belastningen så liten som mulig, forsikrer Ullnæss.

– Veldig mye av gjennomføringen vil være opp til entreprenøren, siden dette blir en totalentreprise. Men de jobber innenfor rammer, og vil være i dialog med oss hele veien.

LES OGSÅ: Vil punge ut 150 millioner for E16-kryss: – Ingen risiko, sier Frederik

Reduserer risiko

Ullnæss sier at fullskala-forsøket på Mælingen har vært en viktig del av forberedelsene til bygging.

– Det er risikoreduserende, og gir oss veldig god forhåndskunnskap. For entreprenøren er dette svært nyttig informasjon. Og ikke minst er det gunstig for miljøet, samtidig som det sparer oss for kostnader, sier Inger Lise Ullnæss.