Gå til sidens hovedinnhold

Ingen vil påta seg ryddejobben | Arne Ramsland

– Forbedringer kan gjøre litt vondt i starten, men det blir mye bedre for framtiden, skriver Arne Ramslad.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Bygg ny Hønefoss bru, del 3)

I Hønefoss graves og bygges det som aldri før. En ny by reiser seg med mange flotte bygg og entreprenørene legger frem det ene nye prosjektet etter det andre for å fornye byen vår.

LES OGSÅ: Nei til vridde ramper på bybrua! | Arne Ramsland

Jeg synes det er helt fantastisk! Hønefoss vokser, og gror og flere mennesker kommer til å innta byen vår de nærmeste årene.

Et godt bymiljø

Men risikerer vi ikke i denne prosessen å ødelegge det allerede eksisterende gode bymiljø, som er opparbeidet i flere generasjoner?

Anne-Berit Haugen Rijken tar opp dette temaet i sitt innlegg i avisa. Det er ikke enkelt å skape nye gode levedyktige bymiljø, uten å ta vare på det eksisterende.

Ellen Grønlund er raskt på sporet og svarer henne godt i sitt innlegg om hvordan Tronrud Eiendom har gjort sine valg når de bygger ut sine områder.

Jeg mener begge har rett i sine kommentarer. Det hjelper lite å bygge det ene flotte huset etter det andre, hvis ingen har lyst til å ta det i bruk?

Torg og bygninger

På nordsiden har vi et miljø av torg og bygninger som er pittoresk og mangfoldig, og de som bor her har omsorg for sitt bymiljø og vil sikkert være med på å bevare det for fremtiden.

Les også

Bygg ny Hønefoss bru og riv den gamle | Arne Ramsland

Bygningene ligger plassert ved foten av Sankthanshaugen med sine bakhager og lekeplasser. Her har det vært fint for mange generasjoner å vokse opp, og det har de gjort midt i byen!

På andre siden av Torggata ligger nordsiden-kvartalet. Her var det også fint å vokse opp, men det var før og ikke nå. Trafikken har økt og myndighetene har prøvd å finne løsninger på trafikkproblemene etter hvert som de har dukket opp.

Enveiskjørte gater

I dag er alle gatene rundt nordsiden-kvartalet enveiskjørt, noe som medfører at folka som bor her, lever sine liv midt i en rundkjøring! Menneskene som bor i dette kvartalet, hadde nok ønsket seg en roligere tilværelse for de neste 50 årene.

Nordsiden-kvartalet har en blandet bygningsmasse med noen vakre trehus og andre bygninger av murstein. Bygninger og parkeringsplasser har en litt tilfeldig beliggenhet i forhold til hverandre.

Det er flere utkjøringer fra kvartalet, og alle endrer rett ut på fylkesveien.

På nordsiden ender trafikken fra bybrua opp i Strandgata, som i dag kun har ett kjørefelt og som igjen ender i et lyskryss hvor trafikken stopper helt opp.

Trafikken sydover stanger igjennom Torggata og stopper opp i lyskrysset ved Arnemannsveien.

Problemer i årevis

Problemet har vi hatt i årevis, men det er faktisk ingen som vil ta på seg ryddejobben, da den er så altfor upopulær!

Tidligere byråkrater og politikere har tatt sine beslutninger - som småbarn når de tisser i buksene sine, det blir litt varmt, men så blir det kaldere igjen.

Det har vært kaldt lenge nok nå! Vi er nødt til å løse denne oppgaven slik at vi får en fin by å bo og leve i for fremtiden.

Hvis vi bygger en ny bru fra Tippen til Strandgata gir dette oss mange nye muligheter som vi ikke har med den gamle brua.

Les også

Skal bli kvitt problem-krysset: Slik blir endringene i Hønefoss-trafikken

Først må vi rydde plass! Vi kan ikke gjøre noe med Riddergården, for den er fredet. Men vi kan gjøre noe med bygningene som ligger på andre siden av Strandgata.

Plass til trafikken

Hvis eiere og beboere av de fine trebygningene vil beholde dem, kan disse forholdsvis enkelt flyttes innover mot sentrum av kvartalet, slik at all trafikk får god nok plass helt opp til Hønengata. Strandgata og brua vil videreføre Hønengatas rette linje og danne en fin aveny med riktig kapasitet i uoverskuelig fremtid.

Nordsiden-kvartalet kan nå renoveres slik at alle bygningene danner en skjermende vegg mot den nye fine avenyen, og uten farlige utkjøringer. Det felles gårdsrommet blir et atrium hvor gammel og ung kan hygge seg i kaffe-kroker og leikestativer.

Les også

Parkering har aldri vært gratis | Øyvind Lien

Det å passere Torggata for ungene er nå ikke lenger et livsfarlig hinder. Gata er blitt omskapt til en hyggelig gågate, da trafikken er redusert til kun å omfatte oppsitterne i området!

Park med møteplasser

Torget på Nordsida kan nå bygges om fra å være et trafikk-kryss, til å bli en park med møteplasser og hyggelig uteliv. Verdien på boligene vil nok øke i denne bydelen, for her er det mange som vil bo!

Så gjenstår lyskrysset som har stått her til ergrelser i mange tiår. Det har helt klart vært hovedårsaken til de lange køene i sentrum av byen vår. I forrige uke tok jeg en spasertur for å beundre trafikkavviklingen på stedet, det var som normalt stillestående kø helt over til Sørsida.

Akkurat da var det fint å være fotgjenger tenkte jeg, inntil jeg skulle passere det lille grønne huset like før lyskrysset. Der kom det imot meg en flott ung dame, som ville forbi meg på det smale fortauet.

Lot henne passerer

Dette kunne blitt ganske intimt, men jeg er for gammelt til slikt, så jeg skrittet ut i fylkesveibanen og lot henne passere. Fortauet er snaue 1 meter bredt! Skal vi finne oss i dette for fremtiden?

Vi kan alle være enige om at lyskrysset ikke har løst trafikkavviklingen på en tilfredsstillende måte. Det er heller ikke plass til å utvide med flere kjørefelt samt å sikre for gående og syklende.

Derfor er det svært få andre alternativ enn å flytte eller rive de tre husene som ligge på lyskryssets sørside. Deretter vil en rundkjøring kunne etableres i området.

Rundkjøring, ikke lyskryss

Størrelse og utforming må vi bruke ekspertene til, men for en sammenligning er rundkjøringen ved Norderhov ca. 40 meter i diameter, og en slik løsning vil det da bli plass til, i stedet for lyskrysset.

Forbedringer kan gjøre litt vondt i starten, men det blir mye bedre for fremtiden!

Lykke til, Hønefoss!

Kommentarer til denne saken