Even Jacobsen skrev nylig et innlegg hvor han kritiserte kristenkonservative politikere for å bry seg om abort.

Jeg kan ikke svare for KrF i debatten, men jeg deler samme ståsted som dem, og ønsker å forsvare denne posisjonen med sekulære argumenter, som er fullt mulig til tross for at jeg er en «kristenkonservativ» mann.

Et hinder for en god debatt

Er det en ting vi trenger, så er det at vi inkluderer alle i debatten. Noe som ofte går igjen i abortdebatten, er uttalelser om at kristne og menn ikke skal kunne si noe på hva kvinner gjør med sin kropp.

Hva med alle de mennene og kristne som støtter abort, får de lov til å bidra i debatten? Som regel får de lov til det, så lenge de er enige. Dette er et forvirrende paradoks, hvor det brukes svake unnskyldninger fra abortforkjemperne i et forsøk på å utestenge de som er uenig med dem fra debatten.

Les også

En handlingsplan med KrF-avtrykk | Knut Stubben

Det skurrer litt i øra mine at noen ikke skal kunne si noe om et tema på grunn av sin religion, sitt politiske ståsted eller kjønn. Det finnes både kvinner, menn, kristne og ikke-kristne på begge sider av debatten.

Skal vi diskutere sak, så må vi slutte å snakke om bakgrunnen til personene i debatten, og heller fokusere på argumentene som folk bruker.

Kvinner har et valg

Jeg forstår ønsket til Jacobsen om at kvinner bør få bestemme over sin egen kropp, og dette støtter jeg fullt ut. Det er viktig at kvinner har frihet til å velge om de vil ha barn eller ikke.

Derimot er det viktig å huske at kvinner har dette valget lenge før de blir gravide og eventuelt ønsker å ta abort. Det er ingen hemmelighet at prevensjon ikke er helt sikkert og at samleie kan resultere i barn, dette er en «risikovurdering» man må ta på forhånd.

Det går faktisk an å holde seg unna den ene tingen som lager barn, om man ikke ønsker barn.

Hva med barnets rettigheter?

Når kvinnen først har blitt gravid, så bærer kvinnen på et barn, et menneskeliv under utvikling. En flercellet organisme med aktiv celledeling, og som gjør næringsstoffer om til energi. Et barn som har sitt eget unike DNA, som blant annet gir oss informasjon om hudfarge, hårfarge, blodtype m.m.

Alt dette forteller oss at barnet i magen er et menneske som lever, det er et menneskeliv. Dette er ikke lenger bare kvinnens kropp, det har blitt skapt et nytt individ. Et verdifullt individ.

Vi vet at kvinner ikke har to hjerter, to hjerner, fire armer og fire bein. Dette barnet er ikke en del av kvinnen sin kropp, det er inni kvinnens kropp. Abort er et valg over et annet menneskes kropp, et menneske som ikke har mulighet til å forsvare seg selv.

Er abort egentlig «helt greit»?

Jacobsen nevner at mange kvinner føler at det er galt å ta abort. Ifølge han er abort «helt greit».

Abort har store konsekvenser, fordi det ender alltid med at et uskyldig menneske mister livet sitt. Faktisk så er abort den eneste «medisinske» prosedyren i Norge i dag som er vellykket hvis et menneskeliv går tapt.

Dette er nok vanskelig for de fleste kvinner å gå igjennom, naturlig nok med tanke på hva en abort gjør.

At en kvinne går til en person som tar livet av barnet hennes, vil fort kunne være tungt for kvinnen i ettertid. Vi trenger å løse de utfordringene som setter kvinnen i en uønsket situasjon fra starten av. Vi burde løse utfordringene så tidlig som mulig, og ikke bruke abort som en siste utvei.

Forebygging er viktig

Er det noe vi kan gjøre for å styrke kvinner så er det å fremme verdier og holdninger som bygger sterke familier og trygge rammer hvor kvinner kan få barn. Undervisning tidlig på skolen om grensesetting og ansvarlig samleie. Bedre tilgang til prevensjon. Styrket økonomisk støtte til gravide. Bare for å nevne noe.

Jeg tror vi kunne tjent mye om vi alle gikk sammen for å nå målet om færrest mulig aborter, igjennom forebygging og en sunn debatt. Det vil jeg si er den beste måten vi kan ta godt vare på både barnet og moren.