Under kommunestyremøtet 31. januar i år vedtok et overveldende flertall at Ringerike kommune skal motta 30 nye migranter og flyktninger i 2019. Man vedtok også at familiegjenforeninger skulle komme i tillegg til dette. Dermed er det grunn til å anta at det endelige tallet for i år blir omtrent det dobbelte av disse 30, altså rundt 60.

Bare Ringerike Frp med sine fem stemmer gikk imot dette og foreslo at man i hvert fall kunne inkludere familiegjenforeninger i dette tallet, men til ingen nytte. I Ringerike Frp er vi nemlig av den oppfatning at den norske velferdsmodellen og det norske velferdssamfunnet er under press, et sterkt press.

For eksempel så går nå 56 prosent av alle sosialhjelpsutbetalinger i Norge til innvandrere, hovedsakelig fra Asia og Afrika. I Oslo går så mye som hårreisende 71 prosent av all sosialhjelpsutbetaling til innvandrere.

Tor Bøhn

Formann i Ringerike FrP

Nordmenn må jobbe mer

Hvis dette skal fortsette på samme måte og med samme utvikling som til nå så må nordmenn belage seg på å jobbe mer, motta adskillig mindre i velferdsgoder og betale langt mer i skatt for å finansiere innvandrerbefolkningen. Vi får ofte høre, mediene er som regel meget nøye med å presisere det, at asylankomstene for tiden er forholdsvis lave.

Men tar vi med alle som kommer hit og får opphold for eksempel på også humanitært grunnlag så er vi faktisk på 5. plass i Europa i forhold til folketallet. Her er vi bare slått av Sverige, Malta, Sveits og Kypros. Men tar vi med familiegjenforeninger så er vi på 2. plass i Europa, bare slått av Sverige og langt foran for eksempel Tyskland.

I de senere årene har vi hatt omtrent 15.000 familiegjenforeninger per år. Det er intet mindre enn omtrent fjerdeparten av et årlig norsk fødselsantall. I fjor kom det for eksempel 14.432 hit til landet på familiegjenforeningsgrunnlag. Altså som en by på størrelse med Hønefoss hvert år. Bare siden 2012 har det kommet mer enn 80.000 hit på samme grunnlag, det er som en by på størrelse med Drammen.

Hva koster det?

Det har vært mange diskusjoner om hva dette egentlig koster oss som samfunn, både på lokalt og nasjonalt plan. Fremskrittspartiet har i lang tid etterlyst oversikter over dette fra offentlige hold uten å få gehør. Imidlertid så har både Finansavisen og SSB nå beregnet dette ganske så godt.

For eksempel så vil en syrer koste samfunnet i gjennomsnitt cirka 5 millioner i løpet av sin levetid her til lands. Den dyreste innvandreren er imidlertid en somalier. En somalier koster oss i gjennomsnitt cirka 9 millioner i løpet av sin levetid.

Støtten fra staten utgjør ca. 700.000 fordelt over de første fem år. Etter dette går den enkelte innvandrer over til å bli et kommunalt ansvar hvis de ikke er i stand til å forsørge seg selv. Dette i henhold til avtalen den enkelte kommune inngår med staten når den aksepterer mottak av migranter og flyktninger.

Låner ut

Trekker vi 0,7 millioner fra 9 millioner får vi 8,3 millioner. Dermed så vil en gruppe på for eksempel 100 somaliere koste den eller de kommunene de bor i omtrent 830 millioner 2017 kroner i løpet av sin levetid. Det er min påstand at det er og blir en dårlig idé å forsøke og hjelpe andre ved å ødelegge sitt eget.

Fra hele landet får man nå rapporter om eksploderende sosialhjelpsutbetalinger på grunn av denne altfor høye og ikke-bærekraftige innvandringen man dessverre bedriver her til lands. Også her på Ringerike merker man nå dette meget godt. Derfor så har man gått til det kreative skritt å ta opp ekstraordinære årlige lån i 100 millioners klassen for så igjen å låne disse midlene ut til bl.a. innvandrere for på denne måten redusere sosialhjelpsutbetalingene.

Dette skjer på den måten at disse blir oversendt NAV slik at de kan motta statlig bostøtte for å betjene disse lånene i stedet for å motta kommunal sosialhjelp. Bolighjelp er som regel en av de største utgiftene i en kommunes sosialhjelpsbudsjett.

LES OGSÅ: Magnus (29) på topp for Frp: – Jeg vil være med i spennende tider 

Koster enormt

Personlig må jeg si at jeg synes det grenser til ganske så urent trav at man på denne måten vrir seg unna avtalen man har inngått med staten og fortsetter å la disse personene i stor grad forbli en statlig og ikke kommunal utgiftspost. Hadde man måttet følge avtalen og betale alt selv så hadde man kanskje vært noe mer restriktiv når det kommer til antallet man ønsker å motta.

Ca 11 prosent, mer enn 3.000 personer, av Ringerikes befolkning består nå av utlendinger. Hvalsmoen kommer i tillegg. Det er overhodet ingen tvil om at all denne innvandringen koster enormt både på nasjonalt og lokalt plan og vil forandre vårt samfunn for alltid og det neppe til det bedre.

Derfor mener vi i Ringerike Frp at det er på høy tid med en innvandringspause av flere års varighet for å få et pusterom til å forsøke og få en større andel av de allerede ankomne skikkelig bosatt, integrert med gode norskkunnskaper og ikke minst i arbeid slik at de kan klare seg selv.

LES OGSÅ: Tor Bøhn (Frp): – Nei til å ta imot flyktninger i 2019