– For noen uker tilbake var det signaler om noe forhøyet dødelighet i uke 15 og 16 for aldersgruppen 65 år og eldre, men nivået av dødelighet har nå justert seg til normalt, skriver FHI i sin siste rapport om overvåking av totaldødelighet.

Det understrekes at tallene er usikre på grunn av justeringer for forsinkelser i registrering av dødsfall.

Kortere influensasesong

Totaldødeligheten viser om det har dødd flere eller færre personer enn normalt.

I Norge brukes dette blant annet til å anslå hvor mange som dør av den vanlige sesonginfluensaen. I snitt regner man med at rundt 900 personer dør av influensa årlig, men årets sesonginfluensa fikk en bråere slutt enn vanlig, etter at de omfattende smitteverntiltakene mot koronaviruset ble innført i mars.

Så langt har helsemyndighetene registrert 237 dødsfall blant koronasmittede her til lands, noe som kan veie opp for eventuelt færre influensadødsfall.

– Siden vi overvåker totaldødelighet og ikke har informasjon om dødsårsak, kan ikke årsaken til eventuelt observert overdødelighet fastslås uten å utføre videre analyser, skriver FHI i sin rapport.

Skiller seg fra land i Europa

Det er normalt flere dødsfall om vinteren enn om sommeren, nettopp på grunn av luftveisinfeksjoner som influensa, men også av andre årsaker.

En overdødelighet vil eventuelt kunne gi indikasjoner på om det er koronadødsfall som ikke er plukket opp av de offisielle statistikkene. Slike trender har man plukket opp i flere europeiske land under pandemien, men altså ikke i Norge.

– Det har vært betydelig overdødelighet i Europa som sammenfaller i tid med den pågående covid-19-pandemien, spesielt i aldersgruppen 65 år og eldre, men også i aldersgruppen 15–64 år. Dødeligheten ser ut til å ha nådd toppen og er på vei ned i flere av landene, skriver FHI.