Gå til sidens hovedinnhold

Ingen nedleggelse av korttidstilbudet i Jevnaker

– Virker ikke tiltakene etter sin hensikt, så gjør vi om, skriver Jevnaker-politikere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlegg fra gruppeledere i Ap, Frp, Høyre, MDG, Sp, og SV i Jevnaker kommunestyre.

Forslaget om å samlokalisere korttidstilbudet på JORS kan oppfattes som en bevisst svekkelse av tilbudet. Det er det ikke.

LES OGSÅ: Sykehjems-kutt gir uro: – Hadde jeg sett hvordan det var der, ville jeg ha tatt kona med meg, sier Svein

Forslaget må sees i sammenheng med andre forslag i budsjettet, verbalvedtak til budsjettet og revidering av Jevnaker kommunes planverk.

Samlokalisering

Korttidstilbudet er foreslått samlokalisert til avdelingen som heter Fjellheim. Dette er en somatisk avdeling som også har kommunalt akutt døgntilbud og to palliative plasser. De øvrige plassene er tenkt brukt fleksibelt i forhold til behov.

I den sammenheng har gruppelederne tillit til at faste beboere og pasienter på korttidsopphold får gode opphold i forhold til både trivsel og pleie.

Tilbudet er som kjent allerede samlokalisert, da korttidsavdelingen er avsatt som smittepost i forbindelse med covid-19.

Les også

Tove og Inger Lises mor fikk sykehjemsplass, men venter fortsatt: – Hun var inn og ut av sykehuset

Når korttidsavdelingen kan frigjøres i forhold til covid-19 vet ingen pr. i dag. Plassene kan på et senere tidspunkt reaktiveres raskt ved behov. De tas ikke til kontorer.

Ny organisering

Et annet tiltak som foreslås er ny organisering av sykepleierne under en egen leder. Dette vil sammen med å opprette fellesavdelingen gi mulighet for sykepleier på nattevakt for korttidsopphold. Det har ikke vært tilfelle tidligere.

Sykepleierne skal få arbeide som sykepleiere og ikke gjøre f.eks. kontorarbeid. Det vil øke kvaliteten på sykepleien på hele JORS og i hjemmesykepleien også.

Ledelse, tillitsvalgte og fagpersonell har laget rapportene som ligger til grunn for forslagene.

Mulige utfordringer er også beskrevet i rapportene. Vi har derfor tillit til at forslagene er godt forankret.

Les også

Julegaven til JORS | Maria Aldersjøen

Det foreligger også forslag til verbalvedtak i forbindelse med budsjettet som sier at begge tiltak skal evalueres innen utgangen av 2021. De kan leses i protokollen fra formannskapets møte 24.11.2020.

Virker ikke tiltakene etter sin hensikt, så gjør vi det om. Det er ingen skam å snu.

Må tilpasse driften

Hvorfor foreslås dette? Svaret er at Jevnaker kommune nå må tilpasse sin drift for å få en bedre økonomisk grunnmur å stå på for framtida. Orden på økonomien er helt vesentlig for Jevnakers framtid.

Hele kommunens virksomhet må igjennom endring og effektivisering i 2021.

Investeringsnivået holdes også lavt. Vi skal skaffe oss oversikt for kommunens vei videre.

Som et eksempel på å skaffe slik oversikt har rådmannen foreslått og kommunestyret vedtatt å gjennomgå alle eksisterende planer for alle områder i kommunen, og legge til nye nødvendige planer.

Her må nevnes «Perspektivmelding Jevnaker 2035», «Eiendomsstrategi for kommunale bygg» og «Strategisk plan for Helse og omsorg».

Disse dokumentene vil danne et godt grunnlag for vurderinger i forhold til en utvikling av JORS.

Flere eldre

Gruppelederne er klar over at det vil bli flere eldre blant kommunens innbyggere allerede i nær framtid. Og blant disse vil vi finne flere med et sammensatt sykdomsbilde og flere demente.

Det vil trolig kreve flere langtidsplasser på JORS. Med de nevnte plandokumentene kan vi finne ut av behovet og legge et grunnlag for langsiktig og bærekraftig utvikling av JORS og hjemmetjenestene.

Til slutt må det nevnes at vi også har bedt om en gjennomgang av tildelingskriteriene i Helse og Omsorg neste år.

Vi skal alltid ha en god eldreomsorg i Jevnaker kommune.

Etter at dette innlegget ble publisert, har lokalavisen blitt informert om at fire av fem styremedlemmer i Jevnaker Frp ikke kan stille seg bak det. Dette er Maria Aldersjøen, Maria Therese Andresen-Aldersjøen, Anders Lien og Torbjørn Bergen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.