De fleste elever ønsker å gå på nærskolen sin, men det er også noen som ikke ønsker det. Med nærskoleprinsippet har elever nesten ikke muligheten til å søke seg til en annen skole. Det får de med fritt skolevalg.

I Ringerike har vi to offentlige videregående skoler, Ringerike- og Hønefoss videregående. I likhet med Mina Minaie, er jeg også elev på videregående. Selv valgte jeg å gå på en annen skole enn nærskolen min, Tyrifjord videregående skole, en privatskole.

Politikerne skal ikke bestemme, men det skal heller ikke karakterer. Ja til nærskoleprinsippet!

Fritt valg av private skoler, men ikke offentlig?

Jeg valgte å gå på en skole som er litt lengre unna enn Ringerike og Hønefoss videregående. Som elev har jeg dager noen der bussturen varer lengre enn skoledagen. Det var dager der jeg brukte over tre timer på å komme meg fra Tyristrand, til Tyrifjord og tilbake.

Til tross for den noe lengre reiseveien valgte jeg å gå på Tyrifjord videregående fordi det var den skolen som var best for meg. I dag kan elever velge mellom å gå på den offentlige nærskolen eller en privatskole, men du kan kun velge fritt om du velger en privat. Jeg fikk muligheten til å velge, fordi Tyrifjord er privat. Denne valgfriheten skulle jeg ønske alle kunne ha, uavhengig om skolen er privat eller offentlig.

Ja til friere skolevalg i Buskerud

Ingen nærskolegaranti

Den nærmeste offentlige skolen etter Ringeriks-skolene, er over 1 time unna med buss fra Hønefoss. Ringerike og Hønefoss videregående er gode skoler, men jeg tror det skal noe mer til for at elever fra andre deler av fylket velger å søke seg hit. Jeg tror de færreste elever velger å pendle såpass langt hver dag, for å gå på en skole med et tilsvarende linjetilbud som der man selv bor. De som velger å søke seg hit fra enten Modum eller Drammen gjør nok det fordi de har en spesiell grunn. De kan ha hørt om en dyktig lærer på skolen, at det er noen valgfag de er skikkelig interesserte i, eller at de bare ønsker å starte videregående med blanke ark.

Regjeringens fallitterklæring mot elevenes valgfrihet | Even Jacobsen (V)

Nærskoleprinsippet er heller ingen nærskolegaranti. For å ta et konkret eksempel: i fjor viste opptakstallene til videregående at det var 15 plasser på idrettslinjen på Ringerike videregående. Det var 27 elever som søkte på denne linjen med Ringerike videregående som sin nærskole. Her var det betraktelig flere søkere enn antall skoleplasser, som medførte at elevene uansett måtte konkurrere basert på karakterer.

Uansett hvor mye SV vrir og vender på det, vil karakterer bli den avgjørende faktoren uavhengig inntaksmodell. Ingen inntaksmodell er perfekt, men når vi ser på alternativene våre, mener jeg fritt skolevalg er mest rettferdig. Fordi i motsetning til adressen din, er karakterer noe man kan påvirke.