– Lagretten i Jensen/Cappelen-saken har gitt beskjed om at dens kjennelse ikke vil foreligge i dag, opplyser lagmannsretten i en pressemelding.

Juryen vil fortsette sitt arbeid utover søndag ettermiddag og videre mandag.

Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre har tidligere sagt til NTB at de ikke ser på det som noe negativt at juryen bruker lang tid. Men hun erkjenner søndag at ventetiden tar på.

– Dette er veldig nervepirrende og mentalt slitsomt, sier Vikre til TV 2.

To hovedspørsmål 

Juryen sitter i et rom i Borgarting lagmannsrett og kom først sammen onsdag ettermiddag. De skal avgjøre spørsmålene om hvorvidt tidligere politimann Eirik Jensen er skyldig i omfattende hasjimport og/eller korrupsjon i samarbeid med Gjermund Cappelen.

Juryen skal ta stilling til to hovedspørsmål:

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler?

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Under hvert hovedspørsmål er det et tilleggsspørsmål om forholdet er å anse som grovt.

Minst sju av de ti jurymedlemmene må svare ja på spørsmålene for at Jensen skal finnes skyldig. Juryen skal kun ta stilling til skyldspørsmålet, ikke straffutmålingen.

Saken er den siste i Norge der en jury skal avgjøre skyldspørsmålet.

 

Må ha aktivt bidratt 

I Oslo tingrett ble Jensen kjent skyldig og dømt til 21 års fengsel. Lagdommer Kristel Heyerdahl har imidlertid lagt lista høyere.

I sin rettsbelæring understreket Heyerdahl at lagretten må finne det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen aktivt bidro til hasjinnførsel ved minst én anledning.

Om Jensen blir funnet skyldig, er det opp til fagdommerne å utmåle straff. Men hva som da vil skje, er foreløpig uklart. Jensens forsvarer John Christian Elden, vurderer imidlertid å anke lovanvendelsen i saken videre til Høyesterett og regner med at Jensen derfor vil kunne få dra hjem.