Gå til sidens hovedinnhold

Ingebjørg Liljedahl 100 år

En kjent dame i Hole, Ingebjørg Gjesvik Liljedahl, fyller 100 år tirsdag 27. juli.

Den spreke jubilanten vokste opp i Oslo, men har bodd i Hønefoss og Hole det meste av sitt voksne liv. Begge hennes foreldre var fra Hole, faren Arne Martinius fra Gjesvik på Vik, og mora Ingeborg Margrethe fra Øverby på Utstranda.

Ingebjørg har levde et aktivt liv. I mer enn 40 år var hun ansatt i Tanum bokhandel i Oslo, hvor hun ble leder for avdelingen for medisinsk faglitteratur. Hun studerte sang i New York i tre år med etterfølgende studier ved Musikkonservatoriet, og i 10-11 år sang hun i Hønefoss kirkekor.

Hun har vært sterkt engasjert i lokalhistorien på Ringerike. I en årrekke var hun Fortidsminneforeningens lokale representant i Hole, og må tilskrives en stor del av æren for at Hodte-smia, Leine-stabburet og det gamle steingjerdet på Leine er tatt vare på. I mange år var hun engasjert av Hole kommune med støtte fra Kulturrådet til å registrere eldste del av Hole bygdearkiv (Jon Guldals samlinger og Hole Sparebanks arkiv).

I tillegg kan hun se tilbake på en lang karriere som redaksjonsmedlem i Heftet Ringerike, og mangeårig innsats for Ringerikes Museum og Ringerike historielag. I Hole bygdebokkomite var hun aktivt med i mer enn 20 år. Her gjorde hun seg etter hvert nærmest uunnværlig, som medhjelper for bygdebokforfatteren (og som postbud når det hastet å få et brev distribuert). Det var aldri nei i hennes munn, når vi spurte. I 2004 mottok hun veldig fortjent Hole kommunes kulturpris.

Ingebjørg har vært dyrlege-kone, gift med veterinær Edward Liljedahl, som døde i 1974. Hun har holdt seg i form ved å sykle og gå turer, og har vært lett og rask på foten langt opp i alders år. De siste årene har hun hatt tilhold på Hole bo- og rehabiliteringssenter, hvor hun fortsatt er oppegående og gleder seg over dagene. Hun følger med på nyhetene, og Ringerikes Blad er VELDIG viktig!

Selv om hun er Oslo-jente, har hun alltid følt seg som holeværing. Men hun strir enda med uttalen av den tjukke «l»-lyden i Ringeriksmålet. Det er fortsatt ikke for seint, Ingebjørg!

Vi gratulerer med dagen, og ønsker deg fortsatt gode år!

Ole-Jørgen Moe og Gudmund Bakke

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.