Gå til sidens hovedinnhold

Informasjon om vaksinering mot covid-19 på Jevnaker

Følgende artikkel er også sendt i brevs form til alle folkeregistrerte innbyggere i Jevnaker kommune:

Vi kan med glede informere dere om at vi er i gang med vaksinasjonsarbeidet mot covid-19 (korona) i Jevnaker kommune.

Jevnaker kommune vil motta vaksiner ukentlig fra uke 1 i 2021.

Vi skal vaksinere i prioritert rekkefølge, der vi starter med pasienter i sykehjem, og videre i henhold til alder (eldste først) og risiko. Vi har ikke mulighet til å endre på denne prioriteringsrekkefølgen.

Vi antar at vi vil vaksinere helt fram til sommeren. Vaksinen er gratis i Norge.

Per nå skal vi ikke vaksinere personer under 18 år. Dette er i henhold til nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Du vil få innkalling per telefon eller SMS når det er din tur.

Vaksineringen vil fortrinnsvis skje i lokalene i Hønefossvegen 1 (tidligere Rema 1000 bygget).

Vaksinen

Vaksinen er fra Pfizer. Vaksinen består av 2 doser, som skal gis med 3 ukers mellomrom. Du vil ved første vaksine få innkalling til vaksine nr. 2. Vaksinen skal gi beskyttelse 7 dager etter siste dose.

Vaksinen settes i overarmen. Det er kvalifisert helsepersonell som vil vaksinere deg.

Gjennomføring av vaksinasjonen:

Du blir innkalt til vaksinasjon til et bestemt tidspunkt. Innkallingen kan skje på kort varsel, da vi får kort varsel på forsendelse av vaksiner. Vaksiner som kommer til Jevnaker må settes innen 5 døgn.Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, i forhold til sykdom, medisiner du står på, eller en generell skepsis, så kan du drøfte dette med din fastlege, eller få veiledning hos oss på korona@jevnaker.kommune.noDu må fylle ut et egenerklæringsskjema. Dette får du ved ankomst til vaksinasjonslokalet. Du må også fremlegge ID (bankkort, pass, førerkort).Vaksinasjonen foretas av helsepersonell i smittevernutstyr.Etter vaksinering må du vente i 20 minutter før du forlater lokalet. Dette er for å sikre hjelp dersom du skulle få reaksjoner på vaksinen (dette gjelder all vaksinering).Du vil få utdelt et vaksinasjonskort, med innkalling til vaksine dose 2.

Det er viktig at du desinfiserer hender ved ankomst, og når du forlater lokalet. Vi setter også stor pris på, om du benytter munnbind i vaksinasjonslokalene.

Annen viktig informasjon

Dersom du ikke ønsker å ta vaksinen vil vi ha beskjed om dette. Det er viktig at vi får brukt alle vaksinedosene vi mottar.

Dersom du oppholder deg i Jevnaker kommune uten å være folkeregistrert, vil vi ha beskjed om dette.

Fra mandag 04.01.21 kan du ringe til vårt sentralbord for melde fra om dette. Telefonnummeret er 61315900, eller rette en henvendelse på mail; korona@jevnaker.kommune.no

For å være sikker på å få brukt alle vaksinedosene vi mottar, må vi antakelig ha en reserveliste på innbyggere som innkalles til vaksinasjon. I noen tilfeller kan det da være slik at man ikke blir vaksinert, selv om man er innkalt. Vi vil så langt det lar seg gjøre gi informasjon til de dette gjelder i forkant, slik at man er godt forberedt på at det kan skje.

På grunn av smittevernhensyn er det vanskelig å legge opp til transport for vaksinering. Vi håper at man innad i hver familie kan bistå hverandre med oppmøte i vaksinasjonslokalene.

Hjemmebaserte tjenester tar en vurdering på vaksinering av hjemmeboende som er sterkt bevegelseshemmet.

For dere som har tilgang på internett blir det fortløpende lagt ut informasjon om vaksinasjonsarbeidet nasjonalt.

Vi kan anbefale:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Vel møtt til vaksinering.

Med hilsen Jevnaker kommune

Vaksinasjonsgruppe ved kommuneoverlege Marthe O. Bergli.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.