Vi kjenner dem alle sammen. Disse menneskene som puster oss varmt i nakken, mens vi står i kø i butikken.

I det minste blir disse opplevelsene færre nå: Vi holder avstand til folk, og beskytter våre medmennesker med et munnbind som stopper en stor del potensielt smittebærende dråper, og som også bremser de mindre aerosolene.

Synger du i kor?

Det er imidlertid økende bevis for at det ikke bare er avstanden til en smittet som nyser, hoster eller snakker som er avgjørende for infeksjon. Også måten vi bruker stemmen på, kan nemlig vise seg å være viktig.

Å synge høyt for eksempel, kan være spesielt problematisk. I begynnelsen av koronapandemien ble 102 av 130 kormedlemmer syke etter en korkonsert i Amsterdam.

Også i USA møttes et kor til generalprøve i mars; med fatale konsekvenser: 45 medlemmer ble syke av Covid-19, og to døde. Etter en generalprøve med domkoret i Berlin ble mer enn 50 medlemmer syke.

Det er fremdeles ikke sikre bevis på at korsang var avgjørende for infeksjonen, men det er mye som taler for det. I Amsterdam var det på konserttidspunktet ingen regler for avstand. På tidspunktet for korprøven i USA var smittevernreglene derimot på plass.

Når det gjaldt sangerne i Berlin, var i det minste dirigenten og pianisten på en viss avstand. Likevel utviklet også de to symptomer på sykdommen.

Høy lyd ved mange smitteutbrudd

Vi vet nå at koronaviruset stort sett overføres via dråper, og via aerosoler som er de minste partiklene vi sender ut i luften.

Hvor mange av disse minipartiklene en person sender ut med luften de avgir mens de synger og snakker, avhenger av lungevolumet som brukes.

Hvis noen blir syke etter en korkonsert eller en sangprøve, betyr det ikke at overføringen av viruset nødvendigvis skyldes den kollektive sangen. Likevel, hvis du ser på likhetene mellom mange utbruddssteder, vil du legge merke til at det ofte var høy lyd der.

«Speech Superspreader»

Tung, dyp eller rask pust er en risikofaktor, i motsetning til langsom, forsiktig pust. Og jo høyere lyden er, desto flere mikroskopiske dråper sendes ut.

I en studie (Nature: Asadi et al., 2019) der testpersonene opprinnelig ble bedt om å danne toner i forskjellige volum og lese opp setninger, var det spesielt interessant at noen testpersoner genererte langt mer aerosoler når de snakket, enn andre. Opp til ti ganger så mange. Forskerne omtalte en slik person som «Speech Superspreader», som kan smitte mange andre.

Derfor: bruk munnbind, hold avstand, vask hendene, ikke rop, og syng litt for deg selv, heller enn å gå på korøvelse.