Gå til sidens hovedinnhold

Ikke høyhus på Øya og Tippen! | Arne S. Sørland

Artikkelen er over 1 år gammel

Valg 2019: Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Takk til Senterpartiets Hans Petter Aasen for et politisk klargjørende innslag i debatten om byplanen i Ringerikes Blad.

Jeg håper politikere fra flertallspartiene også kan følge dette eksempelet på refleksjon og seriøs behandling av innspill fra innbyggerne, frem mot kommunestyrets behandling 5. september. Partiet Rødt ved Brit H. Walbækken har også et godt innlegg mot høyhusene, plasseringen av disse, og hvem det bygges for.

Vi er flere som håper at dette kan akselerere denne gradvise oppvåkningen som jeg føler skjer nå. Jeg hører flere og flere som støtter en annerledes tenkning omkring Øya/Tippen, og at dette området må få en ny vurdering. Det er forakt å spore, om forsøket på å tie innbyggerne i hjel.

Dersom dette ikke er bevisst – kan det kanskje stilles spørsmål om det politiske flertallet har helt andre øyne enn det de engasjerte innbyggerne har. Anne-Berit Haugen Rijken skrev om sin oppdagelse om dette.

Men det er fortsatt håp for et bedre utfall i byplansaken!

Det var en trivelig valgkampdag på Søndre torg sist lørdag. Jeg rakk en prat med alle partiene utenom to. I valgkampbodene var det hyggelige og diskusjonsvillige partirepresentanter. Fra alle seks partiene som jeg rakk å snakke med, opplevde jeg en oppriktig interesse for de alternative forslagene for Øya/Tippen samt trafikkløsningen.

Jeg fikk også flere innrømmelser om hva resultat egentlig burde bli for disse temaene. Jeg fikk en følelse av at flere, innenfor de enkelte partiene, egentlig er uenig i sitt partis stemmegivning i formannskapet 27. august.

Når kommunestyremøtet settes 5. september, håper jeg at alle partier tar med seg denne åpenheten, debattvilligheten og nysgjerrigheten på innbyggerforslagene. Jeg håper også at de retter et kritisk blikk på den prosessen som har vært, og mangelen på reell medvirkning. De har ikke vært en god medvirkning slik det hevdes av rådmannen og byplansjefen når de flere ganger har informert formannskapet.

Hvorfor vil ikke rådmannen og hans administrasjon og flertallspolitikerne gi en så viktig plan nødvendig prosesstid, og muligheter for reell medvirkning?

Er det en skjult agenda? Ligger det noen avtaler i bunnen her mellom kommunen og utbygger som offentligheten ikke kjenner til? Har rådmannen gjort en fullstendig saksutredning, og er alle relevante dokumentere med i saken? Dette er helt betimelige spørsmål i kvalitetssikringen.

Dette må avklares. En kritisk debatt i kommende kommunestyremøte er nødvendig for innbyggernes tillit til at denne planen og fremtidige planprosesser følger lovens intensjoner og krav, om bred medvirkning, offentlig debatt og åpenhet i prosessen.
 

Kommentarer til denne saken