Gå til sidens hovedinnhold

Ikke gjem bort hjertet av Hønefoss | Christine K. Jørgensen

– Det er nettopp historien som gjør Hønefoss spennende. Gjort riktig kan dette bli et flott område som framhever historien, fossen og som gjør byen mer attraktiv og minneverdig. 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For utbyggingen av Øya og Tippen, spesielt Øya, har det vært mange reaksjoner i det siste.

Når vi ser tilbake i sakspapirene til høringen av byplanen, var også dette temaet belyst av flere på den tiden.

Fortidsminneforeningen Ringerike sendte inn innspill til blant annet dette området da, og mener fortsatt det samme nå: Byplan 2019 Fortidsminneforeningen Ringerike (ringvirkninger.com)

Vi kommer her med en utdypelse av det vi føler er i ferd med å skje i Hønefoss, og spesielt Øya og Tippen som det er press på nå.

Arkitekturen i Hønefoss av nasjonal interesse

Jugendstilen og Øya-området er satt på Riksantikvarens NB!-register. Der står det blant annet; «De nybarokk jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi er blitt et symbol for Hønefoss.» Jugendbuene og området er altså av nasjonal interesse, og er derfor satt på Riksantikvaren sin liste.

Et symbol på Hønefoss. Mer spot on kan det vel nesten ikke sies. Og det krever derfor at dette blir sett på med nasjonal interesse. Man kan ikke bygge ned Norges kulturarv. Det berører så mange.

Den internasjonale historien

Det berører også internasjonalt. Edward Lloyd, navnet på klokketårnet, father of the cheap press. Vi har en direkte link til Fleet Street i London, hvor de store avisene lå. Hvor tømmer fra Ringerike ble foredlet i Hønefoss og sendt til London. Skal vi gjemme unna dette?

Fri sikt til symbolet for Hønefoss

Når man kommer fra Kongens gate, eller står ved Glatved, så er det buene man ser. Disse må ikke bygges ned og gjemmes bort, med høyhus både foran og bak.

Det må være fri sikt til disse, byggene på Tippen kan dermed ikke bygges høyere enn 2-3 etasjer og bebyggelsen bak må ikke skjemme områdene rundt.

Det er nettopp disse jugendbuene man ser, og som virkelig gjør at lokalbefolkningen får en stolthet og glede av å se disse som troner ved brua. Og som igjen gjør at turister kan stoppe opp og tenke at i Hønefoss er det fint. En by med særpreg og historie, og som vet å ta vare på det.

Fremhev det unike ved Hønefoss

Vi er ikke imot utvikling. Området har behov for noe opprydding og forskjønnelse, det er det for så vidt ikke tvil om. Det må bare ikke skje på bekostning av de historiske bygningene og miljøet rundt.

Det må heller utvikles på en slik måte at det fremhever og løfter de historiske bygningene, og miljøet de ligger i. Det må gjøres med respekt for historien til Hønefoss, og respekt for Hønefoss som by. Historien må vises frem, ikke skjules!

Det er nettopp historien som gjør Hønefoss spennende. Gjort riktig kan dette bli et flott område som fremhever historien, fossen og som gjør byen mer attraktiv og minneverdig.

Dette gjelder hele området, med Øya og Tippen. Det er fossen og den tidligere industrien på Øya som er hjertet av Hønefoss. Det er dette som gjør Hønefoss til Hønefoss.

Kommentarer til denne saken