Ikke avlys kommunemøtene! | Heidi Finstad

TRENGER BESLUTNINGER: – Forsinkelser nå medfører konsekvenser i lang tid, skriver Heidi Finstad. Dette bildet er fra et tidligere møte i Jevnaker.

TRENGER BESLUTNINGER: – Forsinkelser nå medfører konsekvenser i lang tid, skriver Heidi Finstad. Dette bildet er fra et tidligere møte i Jevnaker. Foto:

Av
DEL

MeningerFra hjemmekontoret kan man lett få inntrykk av at nesten all aktivitet i samfunnet er nede. Det er ikke tilfelle. Innenfor rammene helsemyndighetene har gitt, jobbes det på spreng med å holde hjulene i gang i byggenæringen, i industrien og resten av næringslivet.

LES OGSÅ: Avlyser alle politiske møter – med ett unntak

Det er innført hygienetiltak, omfattende smitteverntiltak og tilpasninger fordi ansatte er hjemme med barn eller i karantene. Men det produseres.

Reguleringsplaner

Nå er vi avhengig av at kommunene også fortsetter å produsere reguleringsplaner som danner grunnlag for mye av aktiviteten i byggenæringen.

Å sørge for aktivitet innenfor det som er mulig er svært viktig midt oppe i krisen landet står i. Det vil få en dramatisk effekt for byggenæringen hvis kommunene ikke har framdrift i reguleringsplaner og byggesaker.

Kommunene jobber nå selvsagt først og fremst med å ivareta liv og helse og følge opp undervisningstilbudet og beredskap, og næringslivet gjør hva man kan for å støtte opp om denne innsatsen.

Digitale plattformer

Det er imidlertid viktig at andre fagområder kan fortsette å gjøre jobben sin og at politiske møter og planarbeid i kommunene følges opp, for eksempel via digitale plattformer.

Myndighetene har lagt sterke og nødvendige begrensninger på samfunnet.

LES OGSÅ: Arnfinn fikk først ja til butikk: Nå krever Viken et ord med i laget

Dette reduserer og endrer møtevirksomhet, og det påvirker demokratiet, politisk aktivitet og møter. Mange kommuner avlyser eller utsetter møter i formannskap, kommunestyrer eller i andre komiteer og utvalg.

Godt samspill

Næringslivet gjør hva man kan for å unngå smittespredning og samtidig holde folk i arbeid. Bedriftene er avhengig av godt samspill med det offentlige, også kommunene som premissleverandør. Når politiske møter utsettes får dette konsekvenser for tredjepart og det påvirker også forutsetningene for markedsaktivitet i byggenæringen og dermed for sysselsettingen.

Næringslivet har over natten gått over til digitale møter og praktiserer hjemmekontor for å bidra til å holde hjulene i gang. Det er svært viktig at kommunene gjør det samme for funksjoner hvor dette lar seg gjøre. Framdrift i reguleringsplaner og byggesaker er en viktig premiss for aktivitet i byggenæringen.

Forsinkelser nå medfører konsekvenser i lang tid, også etter at pandemien er over. For å berge arbeidsplasser er det svært viktig at planmyndigheten gjør det som er mulig for å opprettholde aktivitet. Både for å bidra til aktivitet nå, men ikke minst berede markedet når krisen er over.

Kommunene har en viktig og avgjørende rolle for å holde hjulene i gang – også overfor næringslivet.

Enig eller uenig? Si det her!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags