De siste årene er det signalet «viktig melding – lytt til radio» som er blitt sendt ut. Dette gjenkjennes av tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Onsdag klokken 12 skjer det igjen.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene kan høres av over halvparten av befolkningen, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Én av to vet ikke hva Sivilforsvarets varslingssignal betyr