Samarbeidet virkelig en av Norges mest omtalte politimenn og ekspert på organisert kriminalitet med en av de største hasjgrossistene som er avslørt gjennom tidene?

Det er i realiteten spørsmålet som juryen i Borgarting lagmannsrett skal avgjøre onsdag.

Eirik Jensen er bosatt i Åsa, med sin samboer Ragna L. Vikre.

Fredag i forrige uke ble bevisførselen avsluttet i saken etter nesten fem måneder. Lagdommer Kristel Heyerdahl vil sluttføre denne delen av ankesaken med å gi juryen sin rettsbelæring når retten settes klokka 9.

En rettsbelæring er en veiledning fagdommeren gir de ti lagrettemedlemmene før de trekker seg tilbake for å avgjøre om Jensen er skyldig eller ikke etter tiltalen.

 

Dommeren skal ikke gi uttrykk for hva hun selv måtte mene, men framføre en slags nøytral gjennomgang av bevisene som er lagt fram for retten. Hun skal også forklare juryen hvordan de skal svare på de fire spørsmålene om Jensens eventuelle skyld.

Spørsmålene må besvares med et flertall på sju eller flere av jurymedlemmene.