I 1977 reiste Anne fra Hønefoss til Trondheim for å studere fysikk: Nå har hun skrevet historie på NTNU

For snart 43 år siden forlot hun Hønefoss for å ta fatt på sivilingeniørutdanningen i teknisk fysikk i Trondheim. Nå er Anne Borg (61) øverste leder, som den aller første kvinnen, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).