Gå til sidens hovedinnhold

«Hysj, nå må du sitte ned og være stille, lille pike!» | Maria Thunshelle

- Får du assosiasjoner tilbake til en 50-talls film når du hører dette?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vel, for meg er det mer beskrivende for mine opplevelser gjennom deltakelse i den politiske sfæren i eget vårt lokalmiljø den siste tiden.

Onsdag leste vi i Ringerikes Blad at vi er «Tilbake til start» i saken knyttet til at to medlemmer i kontrollutvalget i Hole kommune trekker seg i protest, og både ordfører og kommunedirektør er enige om at denne saken ville de gjerne vært for uten.

Men hvilken «start» er vi egentlig tilbake til?

Kunne tatt en helt annen vending

Saken kunne enkelt tatt en helt annen vending om administrasjonen i Hole kommune fra starten hadde spilt med åpne kort, og framvist den dokumentasjon som norsk lov krever skal være på plass i enhver lovlig anskaffelsesprosess. Så enkelt, men dog så vanskelig i Hole kommune.

Det er gledelig å lese at kommunedirektøren endelig innrømmer til formannskapet at feil er begått i denne anskaffelsesprosessen, men fremdeles har ikke vi som politikere fått anskaffelsesprotokollen som etterspurt. Et betimelig spørsmål er om denne faktisk finnes?

Det alvorligste punktet er allikevel at Hole kommune fortsetter å ikke framvise åpne dokumenter til politisk ledelse. Det er høyst problematisk i et levende demokrati, og undergraver enhver tillit til politiske og administrative prosesser i kommunen vår.

Formannskapet velger å la administrasjonen selv gjennomgå denne anskaffelsesprosessen, og komme tilbake med eventuelle forbedringspunkter. Er det standard prosedyre at vi gransker oss selv i tilsynssaker, eller er det nok et avvik fra prosedyrer for å legge lokk på de faktiske forhold?

En ressurs

«Du er en ressurs og vi vil gjerne at du skal fortsette i kontrollutvalget», sa ordfører til meg i et møte i starten av september.

På papiret har jeg riktig kjønn og alder for å fylle et politisk verv, for det er kanskje ikke så mange som engasjerer seg?

Når det forventes at man skal møte opp, kun lytte, si «dette var en fin orientering» og forlate møte i stillhet – så er ikke det forenelig med det jeg står for som person.

Men da er man sett på som en ressurs i kontrollutvalget i Hole kommune. Om man derimot stiller legitime spørsmål, tar i saker hvor man ser at det er rom for forbedring, og feil kan være begått – og strengt talt fyller den rollen man er satt til å fylle etter beste evne, da er man plutselig blitt et plagsomt element som «kunne vært unngått.»

En hvit mann

I samme møte i september fikk jeg også beskjed fra ordfører at han ikke forsto problemstillingen knyttet til leder i kontrollutvalget, for vedkommende «er jo en hvit mann.»

Jeg har tenkt mye på hva bruken av dette begrepet egentlig betyr. For meg gir det klare uttrykk om hvilke holdninger som ligger til grunn hos den som bruker begrepet.

Sist jeg sjekket var min hudfarge lys, men mann er jeg ikke – og det påvirker nok mer enn vi tror hvordan man møtes i den politiske svære også i vårt nærmiljø. Det er fremdeles slik at man blir avfeid med at man ikke har kunnskap, ikke riktig jobberfaring og angripes personlig når man stiller betimelige spørsmål knyttet til sak. Om denne type oppførsel kjennetegner «en hvit mann» får dere som bruker slike begreper og står for en slik type oppførsel selv svare for.

Hvem vi er vises gjennom hva vi gjør, ikke hva vi sier.

Hvem kjenner hvem

Gjennom mine spørsmål knyttet til denne anskaffelsen har det kommet mange beskyldninger mot meg som person, og det at jeg kjenner noen av mine sambygdinger blir ansett som problematisk. Ja, jeg er en sosial person, følger aktivt opp mine barn i nærmiljøet både på skole og i fritidsaktiviteter, men jeg er ikke innfødt holeværing, og kjenner nok færre enn de fleste.

Når saken tar den vendingen den gjorde, så forstår jeg at jeg kjenner for få – og tydeligvis ikke de rette i Hole kommune.

De som kjenner hverandre her, ønsker ikke at lovligheten i denne saken belyses. Da ville vi nå fått de dokumentene vi hele tiden har etterspurt som ville gitt oss svaret på om regelverket faktisk er fulgt. Så enkelt, men dog så vanskelig i Hole kommune.

Føler takknemlighet

På en dag som denne så føler jeg mest takknemlighet. Takknemlighet for at det er to gutter jeg har vært så heldig å bli mor til.

Jeg skal fortsette å lære mine gutter om å si ifra, hvordan man oppfører seg mot andre, og at alle skal likebehandles uavhengig av farge, kjønn og etnisitet. Jeg vil også fortsette å ta opp det jeg mener er urett selv – enn dog i andre arenaer enn den politiske.

Tiden for Hysj, nå må du sitte ned og være stille, lille pike! burde for lengst være forbi.

Ordføreren svarer på kritikken

Da jeg anser kontrollutvalgets medlemmer som ressurssterke, så er det et helt riktig at jeg som ordfører har hatt møter med alle kontrollutvalgets medlemmer for å se og diskutere muligheten for om det var klima for et videre samarbeid i utvalget. Det viste det seg dessverre ikke å være.

For ordens skyld vil jeg få informere om at uttrykket hvit mann eller hvit kvinne er et gammelt uttrykk som ble benyttet på personer med høy moral, ryddighet, pliktoppfyllende og med høy integritet, og er på ingen måte et uttrykk som er ment å være diskriminerende hverken på kjønn, farge eller legning.

Uttrykket hvit mann må derfor ikke forveksles med begrepet «middelaldrene hvite menn, som Anja Sletteland, førstelektor i retorikk ved UIO sier referer seg egentlig ikke til en fysiske personer med et visst kjønn, i en viss alder og med en viss hudfarge, men til en egenskap. Det innehaverne har til felles , er at de , i motsetning til andre, er helt ute av stand til å forstå hva som ligger i begrepet.

Når det gjelder Maria Thunshelles oppfatning av å bli avfeid, uten kunnskap, feil jobberfaring, og angripes som person, synes jeg er trist å høre, og tviler ikke på at hun har følt det slik. Siden Maria satt i kommunestyre i forrige periode og jeg i denne perioden, så har vi naturlig nok ikke sittet sammen hverken i kommunestyre eller i utvalg, så jeg har derfor ingen egenerfaring med hennes opplevelse.

Syver Leivestad
ordfører
Hole kommune

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.