Mange fremmer viktigheten av personlig engasjement og enkeltsaker når det kommer til lokalpolitikk, fremfor politisk farge. Jevnaker SV håper at velgerne ser viktigheten av dette mangfoldet i kommunestyret. Vi vet det er stor tradisjon at Jevnaker er en arbeiderpartikommune og Ap har mange gode folk på sin liste.

Derfor blir det enda viktigere å hjelp oss SV som et mindre parti, inn i posisjon, for å passe på, at vi ikke bare får en politisk farge i kommunestyret. Vi trenger mangfold og vi trenger vaktbikkjer som velgerne kan utfordre og kommunisere med underveis.

Rådmannssaken: Hadde SV hatt flere kandidater i forrige periode ville man tatt større affære i denne saken. Vi var det partiet som satte igang prosessen, tok tak og ville sette ting på plass, men hadde dessverre for få stemmer.

Forebyggende arbeid: Forebyggende arbeid har Jevnaker SV hatt på sin agenda i alle år. Vi har kjempet for at alle skal bli sett og få de samme mulighetene. Sakte og sikkert har vi klart å få med de andre partiene til å se viktigheten av et godt forebyggende arbeid. Vi er absolutt ikke i mål, men etter årelangt arbeid, har Jevnaker dette nå som et av sine viktigste satsningsområder.

Kultur: Jevnaker SV lanserte i sin tid et hårete mål, kulturkommune nr. 1. Det var mange som trakk litt på smilebåndet av et slikt påfunn. Men som SV hele tiden har ment, så er kulturen «sjelen i bygda». Kultur omgir oss hele tiden om det er sang, dans, historie, sport, teater, musikk. Vi har i mange år jobbet for å vise at kultur samler bygda, kultur gir glede, kultur gir stolthet, kultur gir næringsutvikling. Vi er stolte over å ha fått med oss alle til å se verdien som ligger i alle de viktige kulturverdiene Jevnaker har å by på.

Med Jevnaker SV som pådriver kan vi kalle oss en kulturkommune i toppligaen.

Næringsutvikling: Jevnaker SV har i mange år prøvd å lansere tanken om det koselige sentrum på Nesbakken.

Dessverre har en del husbygging ødelagt noe av den gamle sjarmen. Men vi i SV fortsatte vår kamp om å bevisstgjøre folk i Jevnaker om den perlen bygda i enden av Randsfjorden er.

Vi har nå gått i spissen for å utvikle Jevnaker til Fjordlandsbyen. I Fjordlandsbyen skal vi utvikle Jevnakerperlen med et utgangspunkt i fjorden og den nærliggende områder. Tanken er å videreutvikle bygda vår sammen. Vi har startet med gode samhandlinger mellom Hadeland Glassverk, Kistefos, Thorbjørnrud, Badeparken og festivalene på Jevnaker.

Vi har hatt et supert år i 2019, året vi markedsførte som Jevnakeråret 2019. Her har det skjedd mye, vi har hatt mange turister og vi ser en økt omsetning i mange næringer i bygda.

Vi har også fått litt mer arbeidsplasser i forbindelse med dette og aldri noensinne har det vært så mange sommerjobber for ungdom. Noe som er et viktig steg for mange ut i arbeidslivet.

Den gode tanken bak Fjordlandsbyen er å markedsføre oss som et spennende og godt sted å bo, etablere næring og besøke.  Næringstomter og boområder gjøres klare til å ta imot de som vil etablere seg her. Ved å videreutvikle og styrke denne satsingen vil Jevnaker få en bedre skatteinngang og øke sine inntekter og da på sikt bedre sin økonomi.

Men Jevnaker SV som kreative initiativtakere ser vi næringsutvikling på nye måter.

Barn, unge, familier og eldre: Jevnaker SV har som alle kjenner til partiet som har ønsket at alle skal ha de samme rettighetene og de samme mulighetene. Vi har fortsatt stor fokus på barn og unges oppvekst, barnehager, skoler, fritid og familier. Vi har fortsatt stor fokus på at de eldre skal få den omsorgen de har behov for, der de selv ønsker det. Derfor er SV hele tiden opptatt av av at man følger opp dette på alle områder.

Kommuneøkonomi: Jevnaker SV har hele tiden vært et ansvarlig parti. Vi var det eneste partiet som turte å si at eiendomsskatt måtte kunne innføres hvis det virkelig var behov for det. Vi er også det partiet som har kommet med forslag til å kutte ut eiendomsskatten da det etter vårt syn ikke var nødvendig med så høy promille.

Vi jobber hele tiden med ansvarlighet og vi tør å ta de upopulære avgjørelsene når det er nødvendig. Vi er ikke et parti som ofrer kommuneøkonomien fremfor noen ekstra stemmer i valget.

Bård Brørby

SV

 

Jevnaker SV vil, når det er behov for det prioritere de som trenger det først, barn, unge, funksjonshemmede, og de eldre. Det er viktigere med tak over hodet, enn å kjøre fet bil.

Jevnaker SV er en viktig kraft, med et godt knippe personer som gir alt av seg selv for at Jevnaker, bygda di, skal være det beste stedet å bo.

Stemmer du Jevnaker SV, vil du sikre deg at denne kraften er med videre.

Stem på oss - fortsett å bruk oss - og gi oss innspill videre. 

Godt valg.