Svar til Bård Brørbys innlegg i Ringerikes Blad:

Jeg registrerer at Bård Brørby (SV) i et innlegg i Ringerikes Blad beskylder alle medlemmer av Frp for å ha et menneskesyn langt under lavmål og nærmest linker oss til nazismen. Han legger store ord som De gode Nordmenn og Herrefolket i munnen til Tor Bøhn.

Brørby skriver at Frp ønsker alle innvandrere langt pokker i vold og vekk fra «den rene rases verden». I tillegg bruker Brørby ord som «parasitter og det rene folket». Alt dette på grunn av et regnestykke gjort av SSB som Bøhn legger fram i et leserinnlegg i Ringerikes Blad.

Menneskeverd

I sitt innlegg legger Brørby vekt på innvandrere, men er ikke innfødte ringerikinger/holeværinger og innbyggere i Jevnaker også mennesker? Skal vi forsømme våre egne slik at Bård blir fornøyde? Nei, er mitt svar på det. Menneskeverd gjelder alle uansett hudfarge, alder eller nasjonalitet.

Jon Rikard N. Sandum

Styremedlem i Ringerike Frp

Hønefoss

 

Nå i sommer hadde jeg en uteligger liggende utenfor min arbeidsplass i flere måneder. Jeg prøvde alt jeg kunne for at Ringerike kommune og andre instanser kunne skaffe han en midlertidig plass fram til han kom inn på den institusjonen han skulle inn på.

Dette viste seg å være meget vanskelig da det ikke fantes noe sted å huse han. Det var slik at mange av de leilighetene som blant annet Stjernegruppen disponerer til folk i rusbehandling, nå ble brukt av innvandrere som ikke hadde fått sitt eget sted å bo enda.

Stoppe inntaket

Da mener jeg det er meget fornuftig å stoppe inntak av innvandrere til ringeriksregionen et år eller to, slik at vi kan hjelpe de vi allerede har tatt imot først. Kanskje Stjernegruppen kan få tilbake leilighetene sine og bruke de til nettopp det de er tenkt til.

Det som skremmer meg veldig her, er nettopp måten Brørby rakker ned på folk som ikke mener akkurat det samme som han selv. Han bruker ord som fryktpolitikerne om oss i Frp, men er det ikke Brørby som er en fryktpolitiker når han kommer med slike uttalelser?

Ingen av disse uttalelsene han bruker kommer fra en Frp-er, men fra han selv, for å skremme og fortelle hvor fryktelige vi er som har nevnt økonomi og innvandring i samme setning. Thor Bøhn i Ringerike Frp prøvde bare å vise hvor mye det koster å ta imot innvandrere til Ringerike og til Norge generelt.

Skattebetalernes penger

Dette må da virkelig være interessant for skattebetalerne å vite. Det er jo nettopp skattebetalernes penger som brukes her. Når det for eksempel snakkes om å legge ned avdeling på JORS på Jevnaker eller at Ringerike kommune måtte betale 2,3 millioner i 2018 for sykehuspasienter som var ferdigbehandlet men som kommunen ikke hadde plass til å ta imot, er det jo nettopp penger som er grunnlaget for diskusjonen.

Hvorfor skal vi ikke kunne nevne penger når det gjelder innvandring? Er ikke eldreomsorg og pasienter menneskeverd det da? Dette kan vi jo snakke om, hva det koster, og det kan diskuteres i mediene? Vi er heldigvis forskjellige og tenker forskjellig.

Jeg er for å hjelpe alle, men vi må ikke glemme de vi allerede har tatt inn. Mange av disse vil trenge økonomisk hjelp framover også. Vi vil at de vi skal hjelpe, nettopp får hjelp, ikke bare et sted å bo i et år eller to. 

Jeg er selv aktiv i Ringerike Frp og er stolt av det. Jeg vil ha meg frabedt slike beskyldninger og karakteriseringer som Brørby kommer med. Vi i Ringerike Frp prøver å se alle og gjøre det som er best for innbyggerne i Ringerike kommune.