Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor så omfattende hogst i Steinsåsen? | Viken Skog

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viken Skog presiserer:

I vårt tilsvar 23. oktober til «Hvorfor så omfattende hogst i Steinsåsen» ble punktet om hensyn til stier framstilt noe unyansert av undertegnede.

Viken Skog vil informere at vi følger Norsk PEFC Skogstandard. Her står det:

Ved skogbrukstiltak skal det legges vekt på å ivareta opplevelseskvalitetene, særlig langs stier og skiløyper.

Med stier og skiløyper menes alle stier og skiløyper som er merket, som framgår av kartserien N50 eller har tilsvarende bruk eller framstår tydelige i terrenget.

Kommentarer til denne saken