Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor presse igjennom en betent og vanskelig sak? | Eva B. Eriksen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kongen vår har bedt oss ta vare på hverandre i denne vanskelige tiden. Statsministeren har oppfordret oss til å tenke og si vi, og passe på helsen vår. Derfor er det uforståelig at politikere i Hole velger å påføre noen av sine egne innbyggere store belastninger.

LES OGSÅ: Minnestedet etter Utøya-terroren: Brede er bekymret for drikkevannet

Noen politikere fra Hole Høyre med lederen for utvalget for plan og miljø i spissen har sørget for å banke gjennom planene om 22. juli minnested ved Utøyakaia.

Nå skal det opp i kommunestyret neste måned. Beboerne i området opplever at de blir overkjørt av sine egne folkevalgte ombud.

Hvorfor er det så om å gjøre å presse gjennom en betent og vanskelig sak akkurat nå? Hvem skal ta vare på innbyggerne hvis ikke våre egne folkevalgte kan eller vil det?

Saksbehandling med mange hull

Det er allerede kjent at ordføreren i Hole er imot det som skjer. Det samme er varaordføreren.

Hun har også sagt klart og tydelig at hun ikke vil ha et stort og ruvende minnested så tett på beboere.

LES OGSÅ: Fortrengt hat fører til ekstremisme | Anette Morén

Det samme sa faktisk både Frp og KrF under siste valgkamp, men valgløfter er som kjent null verdt. Både ordføreren og varaordføreren vet at kommunen har en dårlig sak.

Les også

Forslag til Utøya-minnesmerke blir sendt på høring


De vet at den kommunale behandlingen er full av hull. Beboernes skarpskodde advokat har i brev etter brev gjort både politikere og administrasjonen oppmerksom på at kommunen har begått det ene lovbrudd etter det andre. Dokumenter har ikke vært tilgjengelig og rapporter blitt politisk farget.

Saksbehandlingen har vært uryddig. I det siste brevet fra advokaten kommer det tydelig fram at Hole kommune har brutt viktige lover og regler en kommune er pålagt å overholde.

Hvordan kan politikere i det tatt behandler saker som har alvorlige mangler og svakheter? Hvorfor tas ikke advarslene fra advokaten og beboere på alvor?

En rettssak uten sidestykke

Når beboerne går til rettssak, må kommunen forberede seg på en dom som nok vil koste dyrt. Både erstatning og saksomkostninger. Det er snakk om millionbeløp.

Dette er ikke statlig ansvar, men kommunens. Administrasjonen og lokalpolitikere må møte i retten. Det kommer til å bli en avslørende og pinlig affære, kringkastet i hele landet.

Beboerne har overhodet ikke bedt om dette. Tvert om. De har advart, sendt dokumentasjon og informert grundig, uten å nå fram. Det er blitt en kamp for tilværelsen og helsen.

Noen har ansvaret

Hvilke politikere og fagpersoner med vett og forstand kan sette kommunen og innbyggerne i en slik situasjon?

Vi som samfunn må til bunns i dette. Senterpartiets representant i utvalget for plan og miljø tok til orde for en uavhengig gransking av kommunens håndtering slik at alle fakta kommer på bordet, både av hensyn til kommunen og innbyggere. Forslaget ble blankt avvist av de andre folkevalgte ombudene.

Les også

Hvorfor alt hatet mot Utøya og minnesmerket? | Kristian Tveter


En tommelfingerregel som kan være lurt å følge: Politikere bør ikke behandle kompliserte og betente saker som kan bli advokatmat før kommunen har avklart hva som er blitt gjort og ikke gjort. Vi har sett uryddigheter i andre saker.

Tid og penger

Vi trenger kun nevne Kleivlia, som har fått alvorlige konsekvenser og kostet tid og penger for de involverte, inkludert beboere, ordfører, varaordfører og administrasjonen.

Derfor er det naturlig å spørre: Er uryddighetene et mønster? Mangler kommunen fagkompetanse? Blir saker for raskt politisk prestisje? Er det andre interesser enn innbyggernes som blir viktigere?

Vi har hørt at det må ryddes opp på Herredshuset, men har man egentlig begynt å rydde opp? Og hvis den politiske ledelsen driver en aktiv opprydding, hvordan kan det ha seg at vi får en sak som ender i retten fordi innbyggere blir motarbeidet, avvist og overkjørt av administrasjonen og politikere som skal tjene og ivareta egne innbyggere?

Er det politiske lederskapet for svakt? Blir det for mange ord, meninger, løfter og for lite handling?

Bøllete og kaldblodig

Det vi er vitne til er ikke bare bøllepolitikk, men også svært kaldblodig. Alle vet at det er fraksjoner i Hole Høyre. I denne situasjonen blir ordføreren, som er et anstendig menneske, maktesløs.

Les også

Minnestedet etter 22. juli har gått under radaren | Anette Morén

Det er naturlig å spørre seg hvor lenge ordføreren vil være med på dette, og om han virkelig vil bruke mesteparten av sine ene ordførerperiode i en rettssal? Hvor er en sterk moralsk stemme?

Er det ingen med en viss moralsk autoritet som kan gi klar beskjed om at politikere skal prioritere innbyggerne og kun innbyggerne?

Hole Høyre må faktisk velge om de skal samle seg om ordføreren. Hvordan skal partier kunne rekruttere nye medlemmer når de beviselig er villig til å svikte innbyggere?

Ikke som fortjent

Det sies gjerne at vi får de politikerne vi fortjener og at de folkevalgte representerer gjennomsnittet i befolkningen.

Med all respekt å melde, jeg er slett ikke sikker på om dette er riktig. Jeg opplever holeværingene som rause, ressurssterke og skikkelige mennesker, som ikke ønsker å legge sten til byrde for noen.

Ordføreren og varaordføreren må ta ansvar og ta bedre vare på dem som bor i kommunen. Kompetente, gode og ansvarlige krefter må styre. Det er disse som må gå foran og lede.

Hole Høyre må vise at de kan tjene innbyggerne og ivareta innbyggernes integritet og verdighet.

Eva Bekkelund-Eriksen

Enig eller uenig? Si det her!

Leivestad: – En vanskelig sak for alle parter

Hole-ordfører Syver Leivestad (H) er gitt anledning til å kommentere påstander som framkommer i innlegget, og han sier følgende:

Det jeg kan si generelt er at dette har vært en vanskelig sak for alle parter, og da mener jeg alle parter. Saken har som kjent fått utvikle seg i mange retninger gjennom åtte år, og burde vært endelig avgjort for mange år siden.

Dette har mange lidd under. Som holeværing har jeg som de fleste andre fulgt saken fra sidelinjen som privatperson, og har til tider vært kritisk både til håndteringen og til selve prosessen, men uten å ha vært en del av den som er en forskjell.

Hvem som burde ha gjort hva i alle disse årene, er ikke lett å si.

Mine tanker og synspunkter rundt dette har jeg imidlertid tatt opp og diskutert med mange etter at jeg tiltrådte som ordfører i oktober i fjor.

Også varaordføreren og jeg har hatt mange gode diskusjoner om saken, noe vi for øvrig alltid har.

Jeg har ikke flagget hvor jeg står i denne saken, men det er ingen hemmelighet at jeg har hatt klare meninger på flere punkter.

At det er flere meninger om dette også i Hole Høyre, er ikke overraskende eller unaturlig med de forskjellige ståsteder enkelt personene har og har hatt siden 22. juli 2011.

Hva som blir resultatet til slutt er selvfølgelig for tidlig å si noe om siden saken skal avgjøres av kommunestyret som i utgangspunktet er berammet til 27 april.

Ytterligere innskrenkninger i vår hverdag i disse korona-tider kan komme, og kan medføre at tidspunktet må vurderes på nytt.

Syver Leivestad

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.