Først av alt, jeg er ingen spåmann eller professor innen samfunnsøkonomi, men allikevel en engasjert bedriftsøkonom som ser de enorme nytteverdiene i vårt lokalsamfunn.

Når så er sagt, vil jeg komme med noen betraktninger som Ringerikes Blad har publisert. Oddvar Røysi med sitt firma Helitans AS som han vil flytte over til Eggemoen fra Kjeller.

Nyskapende

Dette er stort og nyskapende i hans mange eide firmaer, men da jeg leser at han vil etablere denne bedriften utenfor det allerede eksisterende området på Eggemoen flyplass, stiller jeg meg et spørsmål. Hva vil han?

Har han ambisjoner om å overgå Ola Thronrud som allerede har etablert et konsept? Som for de aller fleste av oss har registrert, har Tronrud utviklet Eggemoen flyplass og tilstøtende bedrifter rundt den.

Eller vil Røysi kjøre sitt «sololøp» som han tilsynelatende har for vane å gjøre? (Jf. tidligere artikler i Ringerikes Blad og andre oppslag)

Jeg stiller spørsmålet i kraft av de opplysninger jeg har innhentet og som foreligger rundt Røysis forretningsimperium, og de er mange. Mannen har ikke ligget på latsiden. Tvert om.

En virkelig konglomerat

Han har som jeg skriver – et utall av forretningsinteresser. En virkelig konglomerat. 25 i alt. 9 av firmaene er han daglig leder. I 16 av selskapene er han styreleder.

Men det er kun to av disse firmaene som i 2019 kan vise til positive utvikling, og det ene er Bil Park AS.

Dette behøver nødvendigvis ikke å tale i disfavør Odvar Røysi, tvert om, han er engasjert og opptatt i å skape noe. Han tenker stort og nytt. Det skal vi virkelig ta inn over oss.

Mannen er innovativ. Men så kommer dette, men. Hvorfor kan han ikke samarbeide med Ola Tronrud og hans allerede etablerte virksomhet på Eggemoen med hensyn til sin kommende flybase?

Kanskje det allerede foreligger en dialog, for alt jeg vet! I så fall håper jeg det. Her ligger det et stort prosentilas.

Løfter oss til nye høyder

Når vi har så store forretningsmenn innen for vårt distrikt som kan løfte oss til nye høyder, bør vi applaudere, og ikke kritisere.

Vi trenger arbeidsplasser og nyskapning i vårt distrikt, og ikke minst en infrastruktur som kan løse disse utfordringene. E16, Eggemoen- Olimb (allerede under arbeid,) men hva med Eggemoen-Risesletta?

Dette er en uløst problemstilling som bør prioriteres snares mulig, og ikke minst i forhold til de planene som Røysi har for sin Helitrans-base.

Jeg kan kort oppsummere mine tanker som med å si, uten å fornærme noen og «banne i kjerka»: Utvid og bruk arealet på Eggemoen mot Trollmyra og satellittstasjonen.

Nok friområder

Vi har nok av friområder å ta i bruk når disse områdene er oppbrukt. La Røysi få lov til og «tenke høyt,» men kontrollert.

Vi trenger sånne som ham og Tronrud i vårt nærmiljø, sammen med de turistattraksjonene som vi har: Kistefos og Hadeland Glassverk, og en flypass på Eggemoen.

Her legger jeg til at felles brannstasjon for Ringerike/Jevnaker også bør ligge.

Da har vi en koblet felles destinasjon, eller hva?