Men ut fra hvordan tilstanden er i dag burde vi bli med i Akershus.

Hovedgrunnen til at vi burde bli med i Akershus, er at Hole og Jevnaker skal bli med. Det henger ikke på greip at kommunestyret gikk inn for å bli i Buskerud når Jevnaker og Hole går inn for Akershus.

Samarbeider godt

Vi samarbeider godt med nabokommunene, og derfor burde fylkestilhørigheten være den samme. La oss si at du ser på fylkeskartet, du ser at alt rundt er grønt, mens Ringerike er rødt, det er merkelig.

Det er også flere faktorer som spiller inn. Sånn som buss, det er mye lettere å komme seg til Oslo enn Drammen. Hvor reiser ungdommer når de skal ut av Ringerike eller Hole? Jo, de fleste reiser til Oslo, og det er den veien vi har vår tilhørighet.

Hva med økonomi? Jo, vi kommer til å få mindre penger i Buskerud, og en av grunnene er at de kommunene som hadde befolkningsvekst, har gått over til Akershus, altså Røyken og Hurum. Det å bli med i Buskerud, blir et stort tap. At kommunestyret ikke skjønner det, er ubegripelig.

Får vi det bedre?

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier «Vi får det mye bedre i Buskerud». Det tviler jeg sterkt på, men det får vise seg.

Jeg mener vi alltid har hørt til Akershus og Oslo, og ikke til Drammen. Dette sier jeg for når jeg ser på kartet, tenker jeg at det er mye mer naturlig å dra til Oslo enn Drammen.

Det å reise over Sollihøgda er mye mer naturlig enn å reise om Modum, og da reiser man automatisk til Oslo.