Jeg reagerer ikke på at Ringerike kommune bruker opptil ett årsverk på den viktige dialogen med sentrale myndigheter, for å fremme kommunens interesser i gjennomføringen av Ringeriksbanen.

LES OGSÅ: Varaordfører skulle jobbe 50 prosent, men hadde full jobb: – Dette er oppsiktsvekkende

I forhold til banens enorme betydning for distriktet er dette meget vel anvendte penger.

Småpenger

Ja, jeg vil gå så langt som å si at dette er småpenger i forhold til viktigheten av saken. Dette dreier seg derfor ikke om pengene.

Det denne saken dreier seg om er to forhold, etter min mening.

1. Hvorfor er det ikke ordføreren som fronter den? Dette må bli en diskusjon først og fremst innad i Arbeiderpartiet. Normalt skulle en så viktig jobb vært frontet av kommunens øverste politiske leder.

Det betyr ikke at bruken av Dag Henaug er en dårlig løsning. Slettes ikke, og spesielt ettersom det er en borgerlig regjering nå.

Prosjektstilling?

2. Organiseringen av dette viktige arbeidet kunne vært gjort annerledes. Hvorfor er det ikke for eksempel opprettet en prosjektstilling som alle visste hva kostet og hva skulle brukes til?

Da ville man kunne unngått den tåkeleggende diskusjonen som nå pågår. Saken ville da også blitt mindre pinlig for Ap.

Jeg har en sterk følelse av at folk flest på Ringerike ikke skjønner hva som egentlig ligger bak den arbeidsdelingen vi ser i denne saken.