Ingenting er gratis her i verden. I hvert fall ikke i kommunal sammenheng. Det koster å bygge og drive p-plasser. Derfor er det etter min oppfatning rimelig at de som opptar en p-plass også betaler for det.

Det kan imidlertid diskuteres hvor mye og for hvor lang tid.

To timer

Kanskje er en ordning med to timer gratis og deretter betaling en god løsning? Ringerike Høyre har bedt administrasjonen i kommunen komme med en vurdering av det. Helt gratis, som noen har etterspurt, bør det ikke være.

Erfaringen viser at gratis p-plasser fylles om morgenen av folk som skal på jobben, og som ikke henter bilen før etter arbeidstid. De som driver forretning i byen er ikke tjent med det. Butikkdrivene vil naturligvis ha mange kunder hver dag og er avhengig av at det er rullering på p-plassene.


I debatten på Facebook har jeg sett det hevdet at kunder ikke går til frisør i sentrum fordi det er så dyrt å parkere. Er 20–22 kroner for en times parkering det som velter en klipp og føn til 680 kroner? Eller 45 kroner i parkering for to timer hvis du skal stripe eller farge til 1700 kroner? Jeg har vanskelig for å tro det.


I Fredrikstad har kommunen, butikkeiere og gårdeiere blitt enige om at det i p-husene rundt sentrum og gågateområdet er gratis på ettermiddagen og i helgene. Det fungerer utmerket der, og ville kanskje også gjøre det i Hønefoss.

Sentrumsnært

Parkeringsplasser bør etter min oppfatning ligge helt sentrumsnært, men ikke direkte i sentrum. Jeg mener også at gågater øker handelen.

Gågater innbyr til shopping, og det skjer som oftest på impuls. Undersøkelser viser at det meste av de innkjøpene vi gjør skjer på impuls, faktisk over 80 prosent. Vi ser på ting, tenker at det vil jeg ha, og kjøper det.

Dermed er butikkdrivere tjent med gågater. Når du går har du god tid til å se alt det fine butikkene lokker med av tilbud utenfor, og i vinduene.

Det er akkurat det samme som skjer i et varehus. Du går rundt og kikker. Derfor er det min oppfatning at etter hvert som byen fortettes og vi får flere innbyggere er det rom for å utvide gågateområdet.