Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan utvikle en sterk lokalavis? | Rolf Novsett

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I Ringerikes Blad 20. desember 2019 gir Ivar Gunnar Lia uttrykk for at «Vi trenger en sterk og lokal avis».

Dagen etter konkluderer redaktør og daglig leder Sissel Skjervum Bjerkehagen med at «Vi er til for lokalsamfunnet og leserne, ikke for noen andre. Det er vårt oppdrag, og det tar vi på største alvor».

Vi må kunne anta at Øyvind Liens rolle som debattleder er et ledd i oppdraget med å knytte et tettere bånd til leserne.

Et samfunnsoppdrag

Lokalavisas samfunnsoppdrag er blant annet å opplyse og informere innbyggerne om saker knyttet til politikk, forvaltning, marked og hverdagslivet.

Lokalavisa er videre en viktig arena for dialog, debatt og delaktighet ved å koble de aktuelle aktørene sammen.

Les også

Lær deg å vise folkeskikk i kommentarfeltet! | Hanne Tronerud

Dette innlegget er skrevet som bidrag til en klargjøring av hvordan ulike aktører sammen bør bidra til at lokalavisen vår løser sitt samfunnsoppdrag.

Lokal hukommelse

Ringerikes Blad kan stå for den lokale hukommelsen, ta vare på det lokale perspektivet, gi leserne informasjon og kunnskap til bedre å forstå de prosessene som pågår i kommunen, det lokale næringslivet og kulturlivet.

Ta vare på lokalsamfunnets perspektiv overfor sentrale myndigheter, aksjonere, bygge fellesskap identitet og skape tilhørighet for folk og næringer.

Meninger – Ringerikes Blads faste spalte for leserinnlegg er en viktig møteplass. Her bør det være høyt under taket når det gjelder både tema, språk, form og innhold.

Les også

Debattleder bør være mest mulig nøytral | Øyvind Moe

Det skal være lov å blåse ut, men ikke alt av konfliktskapende, tåpelige, udokumenterte eller følelsesmessige innlegg bør slippe gjennom debattleders filter uten en tilhørende kommentar eller utdyping.

Det er ikke snakk om sensur, men sak har alltid minst to sider.

Kvalitetssikring

Redaktørens utfordring er kvalitetssikring av all informasjon, journalistikk, innspill og påstander som kan påvirke bedømme styringen av lokalsamfunnet. Slik kvalitetssikring krever historikk, fakta, flere referanser og kildehenvisninger. Unngå å falle for markedsverdien ved å underholde framfor å opplyse.

Journalistenes oppgave er å analysere, fortolke og rapportere saker på en måte som gir leseren mening i en lokal virkelighet. Her kan journalisten velge en faglig, politisk eller personlig vinkling på innlegget. Dekke innbyggernes behov for informasjon, kunnskap, løse konflikter og se inn i framtiden.

Politikerne og næringslivsledere bør være opptatt av å legge forholdene til rette for at avisa skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag. Være åpen i saker av allmenn betydning. Delta i debatter som kan utdype og avklare grunnlaget for de beslutningene som skal fattes. Ikke falle for fristelsen til å unnvike en pågående offentlighet.

Som skribent ønsker du gjerne å formidle sin personlige mening i en sak eller pågående prosess, for å påvirke andre. For best mulig oppmerksomhet presenteres saken ofte i et konflikt- eller sensasjonsorientert perspektiv.

Noen ganger føler du behov for å peke på fakta om saken, som du mener ikke har kommet fram til nå. Andre ganger kan det være behov for å unngå at språk, form og følelser overskygger formålet med innlegget ditt.

Skape åpenhet

Hensikten med et leserinnlegg er gjerne å skape åpenhet om konfliktfylte saker. Det kan være snakk om å påpeke maktmisbruk, forskjellsbehandling eller mangel på habilitet. Det kan også være snakk om formidling av fakta og kunnskaper, gode løsninger av allmenn betydning. Her kan det også være aktuelt å benytte kronikk.

Politiske saker bør i første rekke være prosess- og saksorientert, og ikke fokusert på person. Å legge meninger i munnen på politikere uten klare referanser er en uting.

Konfliktorientert stoff bør tydeliggjøre hva konflikten går ut på, og hvilke temaområder som er de mest framtredende i saken.

Å gjenta et standpunkt flere ganger gjør ikke standpunktet mer gyldig.

Følelser trumfer fakta

Følelser trumfer fakta i dagens medieverden. Innlegg basert på følelser og kunnskapsløs synsing «selger godt» og skaper rykter og spekulasjoner.

Leseren blir provosert, forvirret, sint eller lei seg fordi overskriften er tendensiøs eller innlegget ikke er kvalitetssikret.

Ringerikes Blad har en egen debattleder. Vedkommende kan etablere en dialog med skribenten for å kvalitetssikre innlegg. Noen innlegg kan få en tilhørende informasjon, på samme side, fra debattleder.

Dette for å unngå at det skapes unødige spenninger mellom leseren, forvaltningen og kommunestyret. Her kan det også komme henvisninger til tidligere innlegg og konklusjoner.

Medieskyggen

I noen tilfeller kan skribentene hevde at den saken de tar opp har ligget i medieskyggen, at det har vært en ensidig formidling av informasjon eller at noen kilder og stemmer ikke, har kommet til orde.

Overskriften handler om det som er det sentrale. Det kan reises innvendinger mot innfallsvinkelen i et innlegg, men en erfaren debattleder med kunnskap og solide arkiver bør kunne kvalitetssikre det som kommer på trykk.

Her er det ikke snakk om sensur, men å kunne beskytte både skribent og leser for publisering av påstander og informasjon som ikke holder mål i en fakta- og kunnskapsmessig sammenheng.

Selvevaluering er ikke alltid tilstrekkelig. Et leserinnlegg er en meningsytring som innsenderen må stå for, og det må ikke framstilles som noe annet. Men et leserinnlegg må også underlegges redaksjonelle krav. Dette er viktig selv om skribenten kan vise til en faglig eller yrkesmessig erfaring fra journalistikk eller kommunikasjon.

Kvalitetssikring av meningsinnlegg er en krevende redaksjonell oppgave, men å hoppe over denne oppgaven, vil over tid føre til at avisa ikke bidrar til å utvikle opplyste lesere.

Dette er viktig i arbeidet med å gjøre innbyggerne skodd for å delta i vårt lokaldemokrati.

Noen feilskjær kan vi tåle, men blir det mange kan det svekke avisens seriøsitet og troverdighet.

Bør sette dagsorden

Her er det snakk om at avisa må gjøre mer enn bare å referere eller kommentere det som har skjedd. Den skal formidle noe mer enn bare det folk vil ha eller det som selger. Lokalavisen skal bidra til å sette sakslista. Det folk bør bli opptatt av.

Få saker ut av medieskyggen og ligge i forkant. Få politikere, ledere i kultur- og nærliv til aktivt å bruke lokalavisen som arena for kommunikasjon.

Jeg tror både redaktøren og journalistene i Ringerikes Blad er opptatt av å innfri disse målene. Å knytte enda tettere bånd til leserne er da viktigere enn noen gang.

Det er fundamentet for en sterk lokalavis. En avis som innfrir sitt samfunnsoppdrag til nytte og glede for oss som lesere.

Les også

Nøytral debattleder – svar til Øyvind Moe | Sissel Skjervum Bjerkehagen

LES OGSÅ: Regler for kommentering i Ringerikes Blad

Kommentarer til denne saken