De som stemmer, bestemmer! NRK bruker dette utsagnet på sine valgsendinger, men stemmer dette?

Hva hvis de man stemmer på gjør noe annet enn det de sier de skal? For dette skjer ganske ofte, alle vet jo hva valgflesk er.

I Ringerike er vi nå i den situasjonen at man på forhånd ikke vet hva enkelte partier vil gjøre etter valget, hvordan skal det da være mulig å vite hvem man skal stemme på?

Arbeiderpartiet vil ikke si hvem de vil «leke med» etter valget. Er det samme for velgerne om de skal samarbeide med Høyre eller Rødt, Sp, MDG eller SV? Hvem du «leker med» er i stor grad med på å prege leken, bare se på vår regjering som må gi og ta, og blir meget uforutsigbar.

Skal Arbeiderpartiet gå til venstre eller høyre ? Eller er det bare av betydning for partiet hvem de får mest makt av å samarbeide med? Denne tausheten har preget samarbeidet til posisjonen, og også nå i valgkampen lar Arbeiderpartiet Høyre styre dette samarbeidet?

Å være så redd for å være tydelig og ta konkrete standpunkt kan ikke være et godt trekk i denne valgkampen, folk vet jo da ikke hva de får etter valget! Nei, nå har denne kommunen fått nok av ulne og utydelige posisjonen, som har klart å føre kommunen nedover på kommunebarometeret i de 8 åra de har hatt styringen. Vi trenger nye koster!

Stem på partier som tør å stå fram og holder det de lover: Stem Rødt Ringerike!