Vi kan stadig vekk lese innlegg i Ringerikes Blad om Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen.

Det som ofte slår meg er at innleggene i høy grad består av et budskap om enten næringsutvikling i NHO-stil eller en høy motstand grunnet både det ene og det andre. Vi er mange som gjesper i kor over at debatten og argumentene har størknet fast.

LES OGSÅ: Hva nå, Hole kommune? | Jørn-Inge Andreassen Frøshaug

Vi mener vi vil gjøre klokt i å gjøre debatten til noe annet. Vi kan som region bedre enn å si det samme som vi alltid sier, vi må evne å tenke nytt.

Står for noe større

Hva vil vi som region med fellesprosjektet? Ja vel, det nevnes arbeidsplasser og boliger. Det er vel og bra, men for sosialdemokratiet står dette prosjektet for noe større.

Vi som bor i Hole, Ringerike og Jevnaker skal komme med en ambisjon om å gjøre Ringeriksregionen til et av Norges mest framtidsrettede og bærekraftige samfunn. FNs bærekraftsmål er en god retning å gå imot.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er ganske ambisiøse greier med andre ord, men i vår region kan vi vel klare det meste?

Fra Arbeiderpartiets side ønsker vi et samfunn der oppgavene løses i fellesskap. Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen må sørge for følgende:

  • En sterkere velferdsstat og en sterkere kommuneøkonomi som ivaretar alle mennesker fra vugge til grav. Skoler, barnehager og eldreomsorg må komme høyest på listen over ting vi skal bruke penger på.
  • Bedre og flere boliger i et eiendomsmarked der man har en sjanse. Vi skal beholde de som bor i regionen og samtidig tiltrekke oss nye mennesker. Når vi ser på hvordan befolkningen er sammensatt, blir det stadig viktigere at vi tiltrekker oss unge mennesker som kan holde samfunnet i gang når den andre delen av befolkningen stadig blir eldre.
  • Et bærekraftig og effektivt samfunn, både miljøvennlig, økonomisk og sosialt.
  • At alle i regionen har en jobb å gå til. Vi trenger flere nye og meningsfulle arbeidsplasser som kan bidra til at vi får inn nye penger i regionen, slik at vi bidrar til faktisk vekst framfor å kun bytte penger oss imellom.

Et rettferdig samfunn

I bunn og grunn handler alt dette om å skape et rettferdig samfunn med små forskjeller. Usikkerhet om livet videre, arbeidsledighet og klimaproblemer må byttes ut med en klar visjon om et samfunn der vi har lysere dager i vente.

Vi vil invitere nye krefter inn i en debatt om framtidens region. La oss dra inn unge, nybakte foreldre, folk med og uten jobb – de som sitter på toppen av bygget og de som sitter nederst – jeg håper at alt som kan krype og gå i våre tre kommuner vil være med.

Et leserinnlegg fra en politiker skal gjerne avsluttes med en sterk oppfordring om hva vedkommende mener er rett. Dette ønsker vi ikke å gjøre i dag.

Spørsmålet vi nå stiller, og som jeg håper alle som leser vil besvare er: Hvordan skal vi utnytte mulighetene og skape landets beste lokalsamfunn?

Spør og lytter

Vi spør og lytter. Det er på tide at andre enn høyrøstede gjengangere skriver om disse spørsmålene som faktisk berører alt som kan krype og gå i Ringeriksregionen.

Hole Arbeiderparti håper pensjonistforeninger, frivillige foreninger, folk med butikk, folk uten butikk – folk med og folk uten penger svarer. Det er vårt felles ansvar som grupper eller enkeltmennesker å bidra til denne debatten, ikke minst til konkrete løsninger som vil gjøre lokalsamfunnene våre enda bedre.

Fellesprosjektet gjøres kun til et økonomisk spørsmål, men dette er også et spørsmål om hvordan samfunnet vårt skal se ut om 100 år. Så hvordan skal det se ut, og ikke minst hva vil vi ha?