Bompenger er ikke løsningen for å utvikle Hønefoss sentrum. Gi oss heller gratis parkeringsplasser for biler, er tilbakemeldingen fra folk på gata.

Den siste tiden har vi opplevd at flere sentrumsvirksomheter har bukket under i Hønefoss. Nylig meldte en av våre desidert sterkeste merkevarer, Leiv Vidar, at de må legge ned slakterbutikken i sentrum. De har satset skikkelig på en flaggskipsforretning midt i gågata, men for få bruker den.

LES OGSÅ: Leiv Vidar-kunder utfordrer kommunen: – Hønefoss sentrum bør få gratis parkering

Det siste virksomhetene i sentrum ønsker seg er en bomring som gjør at færre biler vil kjøre inn i bykjernen. Men, det er altså bomring Ringerike kommune tenker høyt om i arbeidet med byplanen. Det kan være nødvendig for å finansiere løsningene som kan avlaste et allerede tungt trafikkbelastet sentrum, og gi kortere avstander for myke trafikanter inn til sentrum.

Arbeidet med en ny byplan er utfordrende, både fordi det trengs en langsiktig plan for å få en godt styrt utvikling, fordi trafikksituasjonen i dag allerede et vanskelig, og fordi byen på sikt må utvikles slik at gående, syklende og kollektivreisende skal prioriteres framfor privatbilisme. Det siste er faktisk et krav fra myndighetene.

Uten nye, store og dyre infrastrukturprosjekter er utviklingen nær umulig. Hva er konsekvensen om vi ikke bygger nye veier? Butikkene i sentrum sliter i dag. Vil det bli bedre om trafikken står gjennom byen i 2029, som i dag?

Det er flott at det gjøres tester med gratis parkering på lørdager. Ja, det trekker i en annen retning enn forslaget til byplan, men nå er det viktig å ha flere tanker i hodet samtidig, og ikke minst å kunne tenke løsninger på kort sikt som kanskje må endres i løpet av noen tiår. Ja, for byplanen er ikke en bryter. Den skal legge rammene for flere tiår framover. Like lite som Oslo er bilfritt i dag vil Hønefoss være bilfritt om to, fem eller ti år. Utvikling og endring av transport- og handlevaner endres over tid.

LES OGSÅ: Nå kan du stå to timer gratis her på lørdager

Byplanen må se ti, 20 og 30 år fram i tid, men en redningsaksjon for bysentrum må intensiveres nå. Gratis parkering, lavere lokalleie i sentrum, nye samarbeid mellom offensive gårdeiere, samarbeid mellom innovative butikkdrivere. Dette er bare noe i en vrimmel av muligheter som kan realiseres lenge før Hønefoss blir en by der flere beveger seg på sykkel og bybuss.

Flere må høyere på banen. Også vi som bor her må se oss selv i speilet. Bruker vi ikke forretningene og serveringsstedene i sentrum, blir det ikke noe av det livet vi ønsker oss. Sier vi ikke ifra til butikkene om hva som er bra og dårlig, blir ikke tilbudet bedre og kundene flere.

La oss konsentrere oss om nå først. Nye veier og eventuell bomring er mange, mange år unna.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.