Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan forvaltes den nye byplanen? | Frederik W. Skarstein

– Med en ny byplan vedtatt, skulle en forvente at den ble fulgt opp på alle viktige punkter.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planprosessen involverte administrasjon, politikere, publikum, interesseforeninger og flere andre offentlige instanser.

Den uttrykker dermed en enighet blant alle viktige aktører om hvordan Hønefoss skal bli.

LES OGSÅ: Historisk byutvikling – hvis vi vil | Terje Dahlen

Skal en planprosess derfor ha noen som helst mening, må den følges opp! Endringer pleier å komme etter at tiden innhenter den, etter at den har fungert i mange år. En byplan må en forvente å vare i mange tiår.

Fraviker en vedtatt plan

Det er derfor med undring en registrerer at kommunen og utbyggere nærmest umiddelbart ønsker å fravike den relativt nylig vedtatte planen.

Planteknisk skal det, dersom forslag i underordnede planer avviker fra den overordnede planen, i referat fra et oppstartsmøte bemerkes at «planen er ikke ihht overordnet plan». Da skal det også søkes om dispensasjon fra den overordnete planen. Dette følger direkte av plan- og bygningsloven.

Både i planene for City-gården/nytt hotel og Lloyds er det krysset av i referatet fra oppstartsmøte at «planen er ihht til overordnet plan». Så også i den nylige oppstarten ved regulering av Thoresen-gården ved Søndre Torv.

Ingen i henhold til planen

Problemet er at ingen av disse planene er i henhold til byplanen, og det skulle vært søkt om dispensasjon i alle disse planene. I planen for Thoresengården er det søkt om fem etasjer mens byplanens bestemmelser sier maksimalt fire etasjer.

I planen for Lloyds, der det omdiskuterte «høyhuset» ligger, er det søkt om 14 etasjer, mens byplanens bestemmelser sier maksimalt åtte etasjer.

Dog kan det tillates inntil 12 etasjer, om totalforholdene tillater det. For City-gården er det søkt om sju etasjer, mens byplanens bestemmelser sier én til fem etasjer. Også det nye hotellet avviker fra byplanens høydebegrensninger.

Kan bli avfeid politisk

Dersom det i et referat fra oppstartsmøte gis feil opplysninger, risikerer forslagstiller og administrasjonen i kommunen å bli avfeid politisk, og/eller at Statsforvalteren kan «ta» kommunen i en klagebehandling. Mange års arbeid og «penger ut av vinduet», og spill av ressurser i kommunen.

Les også

Tronrud ble presset på folkemøte om høyhus: – Hvorfor i huleste heiteste skal du bruke Snøhetta?

Dersom politikerne velger å godta planer uten at regelverket følges, så kan en stille spørsmål ved den politiske ærligheten. Har politikerne moral til å forvalte byplanen ved å vedta en ting, og gjøre noe annet?

Ved å lese Ringerikes Blad, så kan man få inntrykk av at motstanden mot høyhus i Hønefoss ikke er stor, fordi «bare» 40 prosent ønsker å gjennomføre en ny runde med byplanen. Problemet er nødvendig vis ikke byplanen, men at alle de påfølgende planene etter denne avviker fra byplanens bestemmelser.

Kan noen opplyse meg?

Det er en gåte at verken forslagstillerne, Ringerike kommune eller Ringerike Næringsforening gir innbyggerne og alle som er glad i Hønefoss, riktige opplysninger i disse sakene.

LES OGSÅ: Fornuft, følelser og lojalitet | Øystein Teigre

Eller er det ting i byplanen jeg har oversett? Kan ordfører og kommunedirektør i tilfelle opplyse meg?

Det bør være mulig både å være for dagens byplan og imot disse planene.

Kommentarer til denne saken