Jeg har gjennom valgkampen snakket med flere politikere fra Hole Senterparti. Den ene sier at de skal samarbeide med de rødgrønne partiene, den andre sier at de skal samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet.

Hole står nå foran et retningsvalg. Det er privatisering og kommersialisering vs. en sterk offentlig sektor for alle. Det er fellesskapsløsningene mot kommersiell velferd.

Gjennom hele perioden har Arbeiderpartiet og SV hatt et godt samarbeid med Senterpartiet. Kristin Færden Bjella og Tore Ellingsen har vært gode allierte mot privatiseringsiveren og annen usosial borgerlig politikk fra Hole Høyre og Hole Frp. Er dette nå i ferd med å snu?

Jeg vil oppfordre Senterpartiet i Hole til å klargjøre for sitt syn. Det er faktisk nå valget er. Velgerne i Hole har krav på å vite hva slags retning partiet skal ta.

Det nytter ikke med “en prat når valgresultatet er klart”. Mange har allerede forhåndsstemt, kanskje med en tanke på at Senterpartiet er et sosialt og rødgrønt parti som står for modernisering og et sårt etterlengtet skifte.

Det er på tide at Hole Senterparti slutter å snike rundt. Kom dere på banen og fortell hvem dere er, og ikke minst hvor dere skal.

Vi har fortsatt en åpen dør, og ønsker at samarbeidet vårt kan fortsette. Det er dere klar over.