Gå til sidens hovedinnhold

Hvor skal innflyttere til Hønefoss bo? | Lise Bye Jøntvedt

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg mener det er noen logiske brister i resonnementene til Arne Sørland, når han igjen går til angrep på forslaget til byplan. Alt som er vondt og vanskelig ligger tydeligvis begravet i byplansjefens forslag.

Gangavstand til alt

Byplanen legger opp til at byens befolkning i sentrum skal vokse fra omkring 1000 til 4000 personer. Antall familier er selvfølgelig langt færre, men familiene kommer antagelig til å ha bil. Kommer de til å kjøre hver dag? Høyst sannsynlig ikke. Disse familiene kommer til å bo midt i smørøyet med alt de trenger av forretninger i gangavstand.

Det samme gjelder buss og tog på Hønefoss stasjon, gangavstand dit også. Det er faktisk dagens situasjon hvor «folk flest» på Ringerike bor langt unna sentrum som skaper trafikkproblemene i Hønefoss.

Hønefoss skal vokse

Hvor tenker Sørland og firemannsgruppen at befolkningsveksten skal komme? Ute i de andre tettstedene våre, der de i stor grad vil være avhengig av bil for å komme til Hønefoss?

Jeg minner om at kommunen har vedtatt at 70 prosent av veksten skal skje i Hønefoss, mens de resterende 30 prosent skal skje i resten av kommunen. Vi må heller ikke glemme at Ringerike forplikter seg til å legge til rette for fortetting og befolkningsvekst i sentrum og rundt kollektivknutepunktet Hønefoss stasjon.

Hvorfor skulle ellers Bane Nor bruke milliarder på å legge Ringeriksbanen inn til oss?
 

Byplanen åpner mot elva

Arne Sørland påstår at byplanen vil føre til en trafikksituasjon med forurensing og trafikkstøy, dårlige forhold for de som går og sykler og vanskelig tilgang til elva. Men det er jo tvert imot. Byplanen legger opp til å prioritere de som går og sykler, og kollektivtrafikken.

Privatbiler som ikke har noe i sentrum å gjøre, men som bare skal tvers igjennom byen får det trangere, og oppfordres til å kjøre rundt.

Elveområdet fra Tippen til Schjongslunden åpnes mot vannet og tilrettelegges for byens innbyggere. Med færre som kjører, mindre kø og åpning mot elva blir byen en hyggeligere og mer innbydende by som det blir attraktivt å bo i.
 

Anbefaler byplanen

Jeg var tilhører da samferdselssjef Gro Solberg orienterte politikerne i formannskapet om fylkets syn på forslaget til byplan. Hun fortsetter i jobben som samferdselssjef i Viken.

Solberg rådet politikerne til å gå for byplanen. Hun sa at byplanen på en god måte svarer ut alle fylkeskommunale- og statlige krav og føringer for å redusere biltrafikken og få flere til å gå og sykle. Hun advarte mot utsettelse hvis Ringerike kommune ønsker å komme med på prioriteringslista til fylkeskommunale veimidler.

Slik jeg forstår dette betyr det at Ringerike kommune med vedtatt byplan kvalifiserer til fylkeskommunale midler til det vi etter hvert skal gjennomføre. Ikke det motsatte, som Sørland påstår.
 

Ingen milde kroner fra oven


Arne Sørland rasler med bomring-spøkelset. Bompenger er blitt det sentrale spørsmålet i valgkampen, i alle fall mellom stortingspolitikerne. Vi skal være klar over at Viken fylke ikke kommer til å strø milde kroner til infrastruktur over Ringerike hvis vi ikke er med på å betale selv.

Hvordan vi skal ordne egenkapitalen kommer sikkert til å bli gjenstand for mange hete politiske debatter i kommunestyret. Men det er klart at hvis vi ikke vil være med å betale blir det ingenting. Da vil nåsituasjonen med køer og forurensing bare forsterke seg. Sentrum blir et mindre trivelig sted og Hønefoss en by som ikke frister innflyttere.
 

Ikke realistisk

Jeg har vanskelig for å se hvordan forslaget om å grave ned Kongensgate og Arnemannsveien skal bli billigere enn forslagene i byplanen. Tror Sørland at Ringerike kommune slipper å være med å betale en slik løsning? At fylkeskommunen tar hele regningen?

Det tror i hvert fall ikke jeg. Forøvrig er forslaget om å grave ned Arnemannsveien urealistisk på grunn av stigningsforholdet fra bunn til topp. Det blir for bratt, og vil være veldig vanskelig vinterstid med snø, is og vann. Statens vegvesen går neppe med på en slik løsning.


Jeg ser jo at det oppe på lokket over Kongensgate og Arnemannsveien kunne bli fine biltomme arealer, rent bortsett fra at vi som allerede bor her også kjører bil til og fra i ny og ne og trenger veien. Og hvem tenker Arne Sørland skal gå der når det ikke skal flere innbyggere inn i sentrum? Vi omkring 1000 som bor i sentrum makter ikke å skape yrende folkeliv i de gatene vi har per i dag en gang. Og ikke er vi mange nok til å holde liv i forretningene.

Min oppfatning er at vi trenger byplanen så raskt som mulig.
 

Kommentarer til denne saken