Vegård og Stranden skoler ble lagt ned som offentlige skoler av Høyre-/Arbeiderpartikoalisjonen i henholdsvis 2014 og 2015. Heldigvis tok engasjerte lokale ildsjeler ansvar og blåste liv i begge skolene, som private Montessoriskoler.

Ringerike Montessori skole (Stranden) har i dag 60 elever – 12 flere enn da den var offentlig skole. Steinsfjorden Montessori skole (Vegård) har i dag 63 elever – 15 flere enn da den var offentlig. Får håpe det er plass til enda flere om nedleggelseskoalisjonen får dure på videre.

På Benterud skole, som tar imot elever fra disse skolekretsene, «mangler» det i dag ca. 100 elever. Slik blir det når politikere og administrasjon mener å vite bedre enn foreldrene hva som er bra for barna deres.

Ringerike Arbeiderparti har, sammen med Høyre, stått for en omfattende privatisering av grunnskolen i Ringerike. Ønsker du en skolestruktur som er tredd nedover hodene på familier, barn og lærere og en forringelse av offentlig skole, ja da er Ringerike Arbhøyre-parti fremdeles et «klokt valg».

For oss andre som ønsker nærskoler, trygge skoleveier og mindre kø i Hønengata og Osloveien – så er Senterpartiet, Venstre, Rødt, Sv og MDG mye bedre alternativer.