Hvis du ikke kan lade elbilen hjemme – da blir det dyrt

Av

Men lading fra vanlig stikkontakt er ikke lov.