I et innlegg i Ringerikes Blad skriver Karine Jonsrud Pedersen og Mons-Ivar Mjelde, begge listekandidater i Ringerike og Viken Arbeiderparti om reell frihet og deres forståelse av nærskoleprinsippet.

LES INNLEGGET HER: Reell frihet, eller et karakterbasert skoleopptak? | Karine Jonsrud Pedersen og Mons-Ivar Mjelde (Ap)

De beskriver en situasjon der elever må reise langt for å nå sitt skoletilbud, og at dette skal bli normen for tilbudet i Viken, om Høyre får sin vilje.

Dette er i det beste tilfelle en beskrivelse av dagens inntakssystem der elever tvinges til nærmeste skole med det tilbudet de ønsker. Og har de ikke spesielle grunner eller gode nok karakterer, må de videre til neste skole som de kan konkurrere seg inn på.

Den store forskjellen mellom Ap sin «karakterbaserte inntaksordning» og Høyre sin, er at elever som ønsker å velge skolested, ikke bare hva slags linje de vil gå, får muligheten til å velge hvilken skole. Dette betyr mye for den enkelte elev!

I Høyres frie skolevalg er det elevenes ønske om valgfrihet som vektlegges. Ja, det konkurreres om plassene, og det er karakterene fra ungdomsskolen som teller. Men det er i Høyres løsning også en betydelig andel av skoleplassene som settes av til elever med særlige hensyn og behov som for eksempel reisevei, nettopp for å motvirke noen av utfordringene i fritt skolevalg.

I Pedersen og Mjeldes innlegg fremholder de at: «Det er viktig å skille mellom rett og plikt. Vi i Arbeiderparti vil ha en nærskolegaranti som sikrer elevens rett til å gå på sin nærskole, dersom de selv ønsker. Samtidig skal alle kunne søke seg til andre skoler og andre linjer, hvis det er noe elevene vil.

Det kaller vi frihet til å velge, samtidig som vi ikke tvinger unge ungdommer til å flytte hjemmefra hvis de egentlig ikke har lyst til det».

Og i den anledning må jeg be om en avklaring: er det ikke karakterer som skal avgjøre hvem som skal få skoletilbud når Ap sine elever skal konkurrere om plasser på attraktive tilbud? Hva er Ap sitt alternativ? Loddtrekning?

En annen større utfordring for en så stor skoleeier som Viken er at nærskoleprinsippet i sin ytterlighet, for at alle skal få sitt, like, skoletilbud på nærskolen, må utvikle likt tilbud på alle skolene. Dette strider mot Høyres ønske om regional utvikling av skoletilbud som ligger tett på det lokale arbeidslivet og som kan utvikles i dialog med lokale krefter slik som på for eksempel Kongsberg vgs., Lier vgs., Jessheim vgs., Buskerud vgs. (Rosthaug), Hvam vgs., Kalnes vgs. og Ål vgs. i dag.

Høyre ønsker å fremme en valgfrihet; for elever som kan velge og en trygghet for dem som ikke kan. Ordningen vi ønsker å fremme er i dag i bruk i Akershus og gir kraft til skoleresultater som er i Norgestoppen.

Ansvarlig valgfrihet gir variasjon i tilbud og motivasjon til prestasjon hos både skoleeier og elever som ønsker å sikre seg sin drømmeutdanning.

La ungdommen få følge drømmen. Fritt skolevalg med Høyre i Viken.