Det er lett å merke at valget nærmer seg, alle partier ønsker å fremme sine saker og komme i et best mulig lys fram mot valget.

Men det er faktisk slik at de som skal gå til urnene og stemme har sett hva politikerne har gjort de siste fire år på godt og vondt. Det er verdt å merke seg.

Lise Bye Jøntvedt ønsker byplanen på plass i morgen, nettopp fordi byen er i hennes hjerte. Når man er forelsket ser man ikke nødvendigvis alle feilene. Hans-Petter Aasen ønsker å mene noe om de sakene som er i mediene, og ordføreren ønsker ikke å trå feil.

Det alle må ta standpunkt til er hvordan tidsaspektet er på bypakken. Hva skal vi starte med? Hva har Ringerike råd til innenfor de økonomiske rammene kommunen har? Er det i hele tatt mulig å bygge nye gangbruer uten bompenger?

Blir det bompenger som skal finansiere nye gangbruer?

Roger Larsen

Frp styremedlem

Hønefoss

Må ta standpunkt

De partiene som ikke har forankret et standpunkt til dette fortjener ingens stemme ved valget. Det er et enkelt spørsmål som lett bør besvares og lovnaden gjelder de neste fire år.

Om du bor utenfor Hønefoss, er kanskje ikke det viktigste hvor høye byggene skal være? Det er heller ikke det viktigste om det er sti langs Petersøya eller ikke?

Det viktige for dem er hvor tilgjengelig er byen for meg? Kan jeg parkere ganske lett slik at jeg ikke trenger å gå langt? Hvor mye penger koster det å parkere i byen? Hvor mye handel kan vi få utenfor byen?

På liste for hele kommunen

Noen ganger tror jeg folk utenfor byen kan føle seg litt utenfor. Vi har ikke mulighet til å kjøre kollektivt, vi skal helst ikke kjøre bil inn til byen men vi må inn dit for å handle. Å flytte handel utenfor er ikke aktuelt. Snart får jeg kanskje bompenger i tillegg til dyre parkeringskostnader.

Ringerikes befolkning har nådd et punkt med vann/avløp, eiendomsskatt med mer som er blitt et makspunkt hva gjelder avgifter og skatter for folk flest.

Som listekandidat for Frp står jeg på liste for hele Ringerike og ikke bare sentrum.