For å få det til trenger vi innbyggernes hjelp til å komme med forslag på kandidater.

Send inn ditt forslag her, eller i skjemaet nederst i artikkelen.

– Frivilligheten, den gylne sektor, er på mange måter selve limet i samfunnet vårt, et fundament for demokratiet vårt og folkehelse. Inkludering, sjeleliv, møteplasser, friluftsområder, kreative uttrykk ivaretas av nettopp frivilligheten. Ikke minst er barnas oppvekstvilkår avhengig av frivillighetens innsats. Listen er lenger og det sier noe om det unike mangfoldet frivilligheten representerer, heter det i oppsummeringen fra initiativtakerne.

Pandemien har gjort vanskelig å drive frivillig aktivitet. Samtidig har frivilligheten bidratt med uvurderlig innsats under pandemien innenfor de begrensede rammene.

– Derfor er frivillighetens år 2022 ekstra velkomment, nå kan vi virkelig rette flomlyset på frivilligheten, sier Reni Karoline Odden, frivilligkoordinator i Ringerike kommune.

Sissel Skjervum Bjerkehagen, ansvarlig redaktør i Ringerikes Blad, er glad for muligheten til å bidra i kåringen.

– Frivillig innsats er med på å gi innhold i livene våre, både som frivillig og ikke minst for alle som får glede av denne innsatsen. Avisen har som mål å bidra til at vår region blir et enda bedre sted å leve, bo og flytte til. Å løfte frivilligheten er innertier. Vi håper på veldig mange forslag, sier Skjervum Bjerkehagen.

Håvar Austgard om frivillighet

– Aktivitet og utvikling i lokalsamfunnet er helt avhengig av frivillige og frivillig sektor. Hvor mye bra som skjer med frivillig drivkraft og gjennomføringsevne ser vi særlig innenfor idrett, kultur, friluftsliv og humanitært arbeid.

– Vi er ikke flinke nok til å sette pris på frivilligheten som ligger bak mulighetene til deltagelse og opplevelser som vi alle benytter oss av. Det er ikke så lett å oppsummere frivillighetens betydning. Frivillighet er bærebjelkene, skaper liv og er limet i lokalsamfunnet. Det er derfor fint og viktig med markering av Frivillighetens år og å løfte fram frivillige og frivillig sektor, sier Håvar Austgard, virksomhetsleder kultur, Jevnaker kommune.

Eelkje Alkemade om frivillighet

– Frivilligheten skaper liv, bo-glede og trivsel for alle i lokalsamfunnet. Uten den frivillige innsatsen vi ser daglig ville vårt samfunn sett helt annerledes ut. Frivillighet bidrar til at vi kan føle tilhørighet, og glede av det å hjelpe og være sammen med andre.

– Ikke minst kan man som frivillige bidra med akkurat det man selv er god på, alle kan bidra med noe! Derfor er det så viktig å markere frivillighetens år, og løfte fram frivillige og frivilligheten, sier Eelkje Alkemade, konstituert tjenesteleder kultur og fritid i Hole kommune.

Øyvind Dypvik Nordstrøm om frivillighet

– I kommunen skal vi tilrettelegge for at alle skal kunne leve gode liv. Vi skal tilrettelegge for demokrati og medbestemmelse. Vi skal arbeide for folkehelse og inkludering. VI skal jobbe imot mobbing og utenforskap. Vi skal rett og slett bygge gode lokalsamfunn, med plass for alle.

– Klarer vi dette på egenhånd? Det skal holde hardt. Vi er helt avhengige av frivilligheten. Jeg pleier å si at alle som bruker av sin dyrebare fritid for å gjøre lokalsamfunnet til et bedre sted for oss andre – de er våre kolleger. Innenfor kultur, idrett og fritid er vi så heldige å ha hundrevis av uvurderlige kolleger, som hver dag gjør en kjempeinnsats for fellesskapet. Gode kolleger skal man sette pris på. Derfor skal vi feire Frivillighetens år i 2022. Men vi skal feire frivilligheten alltid, sier Øyvind Dypvik Norstrøm, kultursjef, Ringerike kommune.

Send inn ditt forslag her: